Atjaunots: 24.03.2016

Paziņojums par līdzdalības iespējām likumprojekta “Grozījums Nacionālās drošības likumā” izstrādes procesā

1.

Dokumenta veids

Likumprojekts.

 

2.

Dokumenta nosaukums

Likumprojekts “Grozījums Nacionālās drošības likumā” (turpmāk – likumprojekts).

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Iekšlietu politika.

4.

Dokumenta mērķgrupas

Personas, par kurām valsts drošības iestādes būs sniegušas informāciju, ka minētā persona ārvalstīs plāno dalību tādos pasākumos, kā rezultātā persona var radikalizēties tādā mērā, ka atgriežoties Latvijas Republikā tā varētu apdraudēt valsts drošību un sabiedrības intereses, vai ja persona savu īpašību dēļ nespēj apzināties dalības sekas minētajos pasākumos.

 

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētā problēmas būtība

Likumprojekta mērķis ir radīt tiesisko mehānismu izceļošanas no Latvijas Republikas aizlieguma noteikšanai.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Likumprojektu plānots izsludināt Valsts sekretāru sanāksmē 2016. gada 21. aprīlī.

7.

Dokumenti

 

Likumprojekts. Likumprojekta sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija).

 

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Sabiedrības pārstāvji var līdzdarboties, rakstiski sniedzot viedokli par projektu.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Viedokli par projektu rakstiski var iesniegt uz e-pasta adresi dace.radzevica@iem.gov.lv līdz 2016. gada 11. aprīlim. Iesniedzot viedokli, priekšlikumus vai iebildumus par projektu, jānorāda iesniedzēja vārds, uzvārds, adrese, tālruņa numurs un e-pasta adrese.

10.

Cita informācija

Nav

11.

Atbildīgā amatpersona

Iekšlietu ministrijas Juridiskā departamenta Normatīvo aktu nodaļas juriskonsulte D. Radzeviča, 67219418, dace.radzevica@iem.gov.lv