Atjaunots: 24.03.2016

Paziņojums par līdzdalības iespējām likumprojekta “Grozījums Krimināllikumā” izstrādes procesā

1.

Dokumenta veids

Likumprojekts.

 

2.

Dokumenta nosaukums

Likumprojekts “Grozījums Krimināllikumā” (turpmāk – likumprojekts).

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Tieslietu politika.

4.

Dokumenta mērķgrupas

Personas, kas pārkāps normatīvajos aktos noteikto ieceļošanas aizliegumu no Latvijas Republikas.

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētā problēmas būtība

Likumprojekta mērķis ir paredzēt kriminālatbildību par noteiktā izceļošanas no Latvijas Republikas aizlieguma pārkāpšanu.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Likumprojektu plānots izsludināt Valsts sekretāru sanāksmē 2016. gada 21. aprīlī.

7.

Dokumenti

 

Likumprojekts. Likumprojekta sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija).

 

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Sabiedrības pārstāvji var līdzdarboties, rakstiski sniedzot viedokli par projektu.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Viedokli par projektu rakstiski var iesniegt uz e-pasta adresi dace.radzevica@iem.gov.lv līdz 2016. gada 11. aprīlim. Iesniedzot viedokli, priekšlikumus vai iebildumus par projektu, jānorāda iesniedzēja vārds, uzvārds, adrese, tālruņa numurs un e-pasta adrese.

10.

Cita informācija

Nav

11.

Atbildīgā amatpersona

Iekšlietu ministrijas Juridiskā departamenta Normatīvo aktu nodaļas juriskonsulte D. Radzeviča, 67219418, dace.radzevica@iem.gov.lv