Atjaunots: 21.07.2016

Paziņojums par līdzdalības iespējām likumprojekta “Grozījumi Kriminālprocesa likumā” izstrādes procesā

1.

Dokumenta veids

Likumprojekts.

2.

Dokumenta nosaukums

Likumprojekts “Grozījumi Kriminālprocesa likumā” (turpmāk – likumprojekts).

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Tieslietu politika.

4.

Dokumenta mērķgrupas

Kriminālprocesā iesaistītās personas.

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Ministru kabineta 2016.gada 6.aprīļa rīkojuma Nr.248 “Par Valsts policijas attīstības koncepciju” 3.punkts – Iekšlietu ministrijai sadarbībā ar Tieslietu ministriju, Ģenerālprokuratūru un citām tiesību aizsardzības iestādēm jāsagatavo un noteiktā kārtībā jāiesniedz izskatīšanai Ministru kabinetā likumprojektu “Grozījumi Kriminālprocesa likumā”, paredzot kriminālprocesa izmeklēšanas vienkāršošanu, noziedzīga nodarījuma smagumam samērīgu izmeklēšanu, kā arī kriminālprocesa apturēšanas un izbeigšanas nosacījumu pārskatīšanu.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Likumprojektu paredzēts 2016.gada 18.jūlijā izskatīt Iekšlietu ministrijas Tiesību aktu projektu virzības komitejā un saskaņot ar Iekšlietu ministrijas Juridisko departamentu, Nozares politikas departamentu, Drošības policiju, Valsts robežsardzi, Iekšējās drošības biroju, pēc kā likumprojektu plānots iesniegt izsludināšanai Valsts sekretāru sanāksmē.

7.

Dokumenti

Likumprojekts, likumprojekta sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija).

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Sabiedrības pārstāvji var līdzdarboties, rakstiski iesniedzot viedokli, iebildumus un priekšlikumus par izstrādāto likumprojektu.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Viedokli, iebildumus un priekšlikumus lūgums iesniegt līdz 2016. gada 17. augustam, nosūtot tos uz elektroniskā pasta adresi: dainis.vebers@vp.gov.lv. Iesniedzot viedokli, iebildumus vai priekšlikumus par likumprojektu, jānorāda iesniedzēja vārds, uzvārds, institūcijas nosaukums, kuru pārstāv (ja tāda ir), adrese, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese.

10.

Cita informācija

Nav

11.

Atbildīgā amatpersona

Valsts policijas Galvenās kriminālpolicijas pārvaldes Kriminālizlūkošanas vadības pārvaldes 2.nodaļas priekšnieks DainisVēbers, 67075242, dainis.vebers@vp.gov.lv