Atjaunots: 19.09.2016

Paziņojums par līdzdalības iespējām likumprojekta “Grozījumi Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dienesta gaitas likumā” izstrādes procesā

1.

Dokumenta veids

Likumprojekts

2.

Dokumenta nosaukums

Likumprojekts “Grozījumi Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dienesta gaitas likumā” (turpmāk – Likumprojekts)

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Iekšlietu politika

4.

Dokumenta mērķgrupas

Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonas ar speciālajām dienesta pakāpēm

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Likumprojekts sagatavots, lai nodrošinātu nepārprotamu skaidrību par dienesta pienākumu izpildes laiku un pārtraukumu piešķiršanu, tādējādi nodrošinot precīzu dienesta pienākumu izpildes laika uzskaiti.

Likumprojekts paredz definēt, kas ir dienesta pienākumu izpildes laiks, kas ir pārtraukums, kā arī paredz detalizētāku regulējumu attiecībā uz pārtraukumu piešķiršanas kārtību.

 

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Likumprojektu paredzēts virzīt kā Ministru kabineta lietu.

 

7.

Dokumenti

Likumprojekts, Likumprojekta sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija), Ministru kabineta sēdes protokollēmums.

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Sabiedrības pārstāvji var līdzdarboties, rakstiski iesniedzot viedokli, iebildumus un priekšlikumus par izstrādāto Likumprojektu.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Viedokli, iebildumus un priekšlikumus lūgums iesniegt līdz 2016.gada 30.septembrim, nosūtot tos uz elektroniskā pasta adresi juristi@iem.gov.lv. Iesniedzot viedokli, iebildumus vai priekšlikumus par Likumprojektu, jānorāda iesniedzēja vārds, uzvārds, institūcijas nosaukums, kuru pārstāv (ja tāda ir), adrese, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese.

10.

Cita informācija

Nav

11.

Atbildīgā amatpersona

V.Vītoliņš, 67219597, vilnis.vitolins@iem.gov.lv