Atjaunots: 07.04.2016

Paziņojums par līdzdalības iespējām likumprojekta „Grozījumi Apsardzes darbības likumā” izstrādes procesā

1.

Dokumenta veids

Likumprojekts (turpmāk – projekts).

 

2.

Dokumenta nosaukums

„Grozījumi Apsardzes darbības likumā”

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Iekšlietu politika

4.

Dokumenta mērķgrupas

1) apsardzes darbinieki un personas kas nākotnē vēlēsies saņemt apsardzes sertifikātu;

2) izglītības iestādes, kas īsteno mācību programmas apsardzes darbības jomā.

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētā problēmas būtība

Apsardzes darbības likuma 14.panta pirmajā daļā cita starpā ir noteikts, ka apsardzes sertifikātu Ministru kabineta noteiktajā kārtībā izsniedz fiziskajai personai, kura apguvusi saskaņā ar profesiju standartu izstrādātu izglītības programmu un nokārtojusi kvalifikācijas pārbaudījumu. Līdz šim apsardzes nozari pārstāvošās nevalstiskās organizācijas  nav spējušas vienoties par apsardzes darbinieka profesijas standarta saskaņošanu. Līdz ar to nav arī iespējams sagatavot saskaņā ar profesijas standartu izstrādātu izglītības programmu.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Valsts policijas izstrādāto projektu paredzēts izskatīt Iekšlietu ministrijas Tiesību aktu projektu virzības komitejā un saskaņot ar Iekšlietu ministrijas Juridisko departamentu, Nozares politikas departamentu un Personāla vadības nodaļu. Atbilstoši saņemtajiem atzinumiem Valsts policija precizēs projektu pēc kā to plānots iesniegt izsludināšanai Valsts sekretāru sanāksmē.

7.

Dokumenti

Projekts, projekta sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija).

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Sabiedrības pārstāvji var līdzdarboties, rakstiski sniedzot viedokli par projektu.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Viedokli par projektu rakstiski var iesniegt Valsts policijā līdz 2016. gada 18. aprīlim. Iesniedzot Valsts policijā viedokli, priekšlikumus vai iebildumus par likumprojektu, jānorāda iesniedzēja vārds, uzvārds, adrese, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese.

10.

Cita informācija

Nav

11.

Atbildīgā amatpersona

Valsts policijas Galvenās kārtības policijas pārvaldes KKP Licencēšanas un atļauju sistēmas biroja priekšnieks A.Sudārs, 67208188, andris.sudars@vp.gov.lv