Atjaunots: 07.04.2016

Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padomes 30.marta sēdes darba kārtība

Laiks: 2016. gada 30. martā plkst. 11.00

Vieta: Ministru kabineta Zaļā zāle, 2. stāvā, Brīvības bulvārī 36, Rīgā

Nr.p.k.

Jautājums

Ziņo/Uzaicināti

1.     

Apstiprināt 24.02.2016. sēdes protokolu un 30.03.2016. sēdes darba kārtību

Mārtiņš Krieviņš

Valsts kancelejas direktors, Memoranda padomes vadītājs

2.      

Valsts budžeta 2017. gadam sagatavošana un galvenie izaicinājumi

Jolanta Plūme, Jānis Šints, Taisa Trubača, Andris Baumanis

Finanšu ministrija

3.          

Biedrošanās brīvības ievērošana medību kolektīvos

Rihards Bunka

Latvijas Juristu apvienība

un pārstāvis no biedrības “Mednieku un makšķernieku klubs Zaube”

4.          

Biedrību un nodibinājumu, kas strādā sabiedriskā labuma jomā, iesaiste struktūrfondu 2014-2020 plānošanā, ieviešanā un izvērtēšanā

Rasma Pīpiķe

Latvijas Pilsoniskā alianse

5.          

Ārlietu ministrijas attīstības sadarbības politika

NVO projekti attīstības sadarbībā

Alda Vanaga

Ārlietu ministrijas Valsts sekretāra vietniece - administratīvā direktore

Inese Vaivare
LAPAS

6.          

Dažādi (MK un NVO konference, nākamās sēdes datums, laiks, darba kārtība)

Mārtiņš Krieviņš

Valsts kancelejas direktors, Memoranda padomes vadītājs