Atjaunots: 05.10.2016

Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padomes 27. janvāra sēdes darba kārtība

Laiks: 2016.gada 27.janvārī plkst. 11:00

Vieta: Ministru kabineta Zaļā zāle, 2.stāvā, Brīvības bulvārī 36, Rīgā

Nr.p.k.

Jautājums

Ziņo/Uzaicināti

1.       

Apstiprināt 23.12.2015. sēdes protokolu un 27.01.2016. sēdes darba kārtību

Mārtiņš Krieviņš

Valsts kancelejas direktors, Memoranda padomes vadītājs

2.          

NVO Fonda darbības prioritātes 2016.gadam

 

Āris Ādlers

Biedrības "Latvijas lauku forums" izpilddirektora vietnieks, NVO fonda stratēģiskās plānošanas komitejas pārstāvis

3.          

FM ziņojums par sagatavotajiem priekšlikumiem NVO atbalstam un kapacitātes stiprināšanai ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.–2020.gada plānošanas periodā

Finanšu ministrijas prezentācija 
Valsts kancelejas prezentācija 
Biedrības “Latvijas Zaļā kustība” prezentācija

Edgars Šadris

Finanšu ministrijas Eiropas Savienības fondu stratēģijas departamenta direktors

 

Haralds Beitelis

Valsts kancelejas Eiropas Savienības struktūrfondu departamenta vadītājs

 

Juris Dilba

Biedrība “Latvijas Zaļā kustība”

4.          

Memoranda padomes 2016.gada darba plāna parakstīšana

Darba plāns

Mārtiņš Krieviņš

Valsts kancelejas direktors, Memoranda padomes vadītājs

5.          

Dažādi (nākamās sēdes datums, laiks, darba kārtība

Mārtiņš Krieviņš

Valsts kancelejas direktors, Memoranda padomes vadītājs