Atjaunots: 25.06.2019

Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padomes 2019. gada 26. jūnija sēdes darba kārtība

Laiks: 2019. gada 26. jūnijs plkst. 11.00

Vieta: Ministru kabineta Zaļā zāle, Brīvības bulvāris 36, Rīga

Plānotā darba kārtība:

Nr.p.k.  Jautājums Ziņo/Uzaicinātie
1. 29.05.2019. sēdes protokola un 26.06.2019. sēdes darba kārtības apstiprināšana.
Jānis Citskovskis
Valsts kancelejas direktors,
Memoranda padomes vadītājs
2. Finanšu ministrijas informācija par valsts budžeta sagatavošanas procesu 2020. gadam un aktualitātēm, kas būtu svarīgas un vērā ņemamas nevalstiskajām organizācijām budžeta sagatavošanas periodā. Prezentācija (.pptx)

Finanšu ministrija

3. Kultūras ministrijas informācija par Saliedētas sabiedrības pamatnostādņu 2021.–2027. gadam izstrādes procesu. Kultūras ministrija
4. Memoranda padomes deleģētā pārstāvja ziņojums par darbību Ministru kabineta komitejā.
Ingars Eriņš
Latvijas Jauno zinātnieku apvienība
5. Par Valsts kancelejas izstrādāto priekšlikumu Latvijas pārstāvju izvirzīšanas kārtību dalībai Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejā. Prezentācija (.pptx) Informatīvais ziņojums (.doc)  Valsts kanceleja
6.

Dažādi:

Nākamā sēde 2019. gada 28. augustā, plkst. 11.00.

Jānis Citskovskis
Valsts kancelejas direktors, 
Memoranda padomes vadītājs