Atjaunots: 12.02.2016

Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 10.februāra noteikumos Nr.63 „Licenču un sertifikātu reģistra noteikumi””

Projekta veids un nosaukums

Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 10.februāra noteikumos Nr.63 „Licenču un sertifikātu reģistra noteikumi””.

Publiskās apspriešanas sākuma un beigu datums

2016.gada 8.februāra līdz 2016.gada 23.februārim.

Projekta izstrādes nepieciešamības pamatojums

Ieroču un speciālo līdzekļu aprites likuma 35.panta devītā daļa.

Projekta īss saturs

Ministru kabineta noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 10.februāra noteikumos Nr.63 „Licenču un sertifikātu reģistra noteikumi”” paredz noteikt fizisko personu, kuras ieguvušas šaušanas instruktora sertifikātu reģistrēšanu (personas datu apstrādi) “Licenču un sertifikātu reģistrā”.

Tiks radīts papildināts tiesiskais regulējums tam, lai biedrība “Latvijas Sporta federāciju padome” varētu iekļaut ziņas par personām, kuras saņēmušas šaušanas instruktora sertifikātus, “Licenču un sertifikātu reģistrā”.

Projekta autora kontaktinformācija

Iekšlietu ministrijas Informācijas centra Juridiskās nodaļas vadītāja Signe Koritko, tālr. 67208742, e-pasts: signe.koritko@ic.iem.gov.lv