Atjaunots: 29.05.2018

Memoranda padomes 2018.gada 28.marta sēdes darba kārtība

Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padomes 2018. gada 28. marta sēdes darba kārtība

Laiks: 2018. gada 28. marts plkst. 11:00

Vieta: Ministru kabineta Zaļā zāle, Brīvības bulvāris 36, Rīga

Nr.p.k.

Jautājums

Ziņo/Uzaicināti

 1.

Apstiprināt 28.03.2018. sēdes darba kārtību

Zaiga Pūce

Biedrība "Ascendum", Memoranda padomes vadītāja vietniece

Jautājumi, kuros nepieciešams pieņemt Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padomes lēmumu

2.

Par pārstāvja deleģēšanu attīstības sadarbības projektu izvērtēšanas komisijā

Ārlietu ministrijas vēstule

Zaiga Pūce

Biedrība "Ascendum", Memoranda padomes vadītāja vietniece

3.

Par pārstāvja deleģēšanu Latvijas valsts budžeta finansētas programmas "Pilsoniskās līdzdalības veicināšanas programma diasporas NVO darbības atbalstam" projektu iesniegumu vērtēšanas komisijā

Sabiedrības integrācijas fonda vēstule

Zaiga Pūce

Biedrība "Ascendum", Memoranda padomes vadītāja vietniece

Informatīvie jautājumi

4.

Aktuālā informācija par Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu ieviešanu 2014.-2021. gada periodā

Finanšu ministrijas prezentācija un papildu informācija

Diāna Rancāne

Finanšu ministrija

5.

Reģionālo resursu centru pieredze Kultūras ministrijas īstenotajā reģionālo NVO atbalsta programmā 2014.-2017.gadā

Prezentācija 

Inese Siliņa 
Biedrība "Kurzemes NVO atbalsta centrs"
 

 

6.

Dažādi:

Nākamās sēdes datums, laiks, darba kārtība

 

Zaiga Pūce

Biedrība "Ascendum", Memoranda padomes vadītāja vietniece