Atjaunots: 09.04.2019

Latvijas ekspertu kandidāti ievēlēšanai Eiropas Komitejā spīdzināšanas un necilvēcīgas vai pazemojošas rīcības vai soda novēršanai

Ministru kabinets izsludina atklātu konkursu, lai izvirzītu Latvijas ekspertu kandidātus ievēlēšanai Eiropas Komitejā spīdzināšanas un necilvēcīgas vai pazemojošas rīcības vai soda novēršanai

Latvijas ekspertu kandidātiem, kurus izvirzīs ievēlēšanai Eiropas Komitejā spīdzināšanas un necilvēcīgas vai pazemojošas rīcības vai soda novēršanai, jāatbilst Eiropas Konvencijas par spīdzināšanas un necilvēcīgas vai pazemojošas rīcības vai soda novēršanu 4.pantā noteiktajām obligātajām prasībām – tām ir jābūt personām ar visaugstāko morālo stāju, atzītu kompetenci cilvēktiesību jomā vai ar profesionālu pieredzi jomās, kuras regulē Konvencija, jāstrādā individuāli, neatkarīgi un objektīvi, un jābūt spējīgām efektīvi darboties Komitejā.

Pretendentu vērtēšana notiks pēc šādiem kritērijiem:
1) labas zināšanas cilvēktiesību jomā;
2) profesionālā pieredze jomās, kuras regulē Konvencija;
3) izpratne par Komitejas darbu;
4) izpratne par situāciju Latvijā Konvencijas izpildes jomā;
5) prasme formulēt un aizstāvēt savu viedokli;
6) labas angļu vai franču valodas zināšanas. 

Pieteikuma dokumentus (motivētu pieteikumu, CV latviešu un angļu valodā, augstāko izglītību apliecinoša dokumenta kopiju un citus dokumentus, kurus pretendents uzskata par nepieciešamu pievienot) iesniedz nosūtot pa pastu (pasta zīmogs pirms pieteikuma termiņa beigām) vai nogādājot personīgi konkursa komisijas sekretārei – Ārlietu ministrijas Humanitāro jautājumu nodaļas trešajai sekretārei Elīnai Bračiņai Kr.Valdemāra ielā 3, Rīgā, LV-1395 (ar norādi: konkursa komisijai) – 21 dienas laikā no sludinājuma publicēšanas brīža laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”. Pieteikumu var iesniegt arī elektroniski, nosūtot uz e-pastu elina.bracina@mfa.gov.lv

Tālrunis uzziņām: 67 016 337

Informējam, ka jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti tikai, lai nodrošinātu amata konkursa norisi. Personas datu apstrādes pārzinis ir Ārlietu ministrija (datu.aizsardziba@mfa.gov.lv).