Atjaunots: 02.03.2017

Konkurss Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieka amatam

Valsts kanceleja izsludina konkursu uz KORUPCIJAS NOVĒRŠANAS UN APKAROŠANAS BIROJA PRIEKŠNIEKA  amatu

Prasības pretendentiem:

 • atbilstība Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja likuma 4. panta piektās daļas un likuma "Par valsts noslēpumu" 9. panta otrās un trešās daļas prasībām;
 • prasme vadīt un organizēt komandas darbu, lai nodrošinātu iestādes mērķu sasniegšanu, un spēja veidot pozitīvu gaisotni iestādē, rūpējoties par komandu un motivējot to kopīgo mērķu sasniegšanai;
 • gatavība formulēt un paust savu redzējumu par Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja darbības prioritātēm un nākotnes attīstības vīziju pretkorupcijas pasākumu pilnveidei Latvijā;
 • orientācija uz attīstību, spēja pieņemt lēmumus, izvērtējot informāciju un uzņemoties atbildību.

Piedāvājam:

 • interesantu, dinamisku un atbildīgu darbu ar starptautiskās sadarbības iespējām;
 • iespēju pilnveidot Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju par mūsdienīgu un attīstītu valsts pārvaldes un tiesību aizsardzības institūciju;
 • atlīdzību līdz 2441 euro mēnesī (pirms nodokļu samaksas) un sociālās garantijas;
 • profesionālās attīstības un jaunas pieredzes iespējas.

Pretendentam līdz 2017. gada 30. martam (ieskaitot) jāiesniedz Valsts kancelejā (Brīvības bulvārī 36, Rīgā, LV-1520, e-pasts: konkurss@mk.gov.lv) šādi dokumenti:

 1. Pieteikuma vēstule dalībai konkursā (Ministru kabineta 2016. gada 2. augusta noteikumu Nr. 516 "Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieka amata pretendentu pieteikšanās nosacījumi un kārtība, kā arī pretendentu atlases un vērtēšanas kārtība" 1. pielikums), norādot motivāciju un savu redzējumu par Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja darbības prioritātēm, attīstību un pretkorupcijas pasākumu pilnveidošanu Latvijā.
 2. Pretendenta dzīvesgaitas apraksts (CV) atbilstoši Europass CV standartam, kas pieejams tīmekļvietnē www.europass.lv.
 3. Atsauksmes no iepriekšējām darbavietām, kurās tas strādājis pēdējo triju gadu laikā, norādot to sniedzēju.
 4. Izglītību apliecinošu dokumentu kopijas.
 5. Valsts valodas prasmi apliecinoša dokumenta kopija, ja latviešu valoda nav dzimtā valoda.
 6. Svešvalodu prasmes apliecinoši dokumenti (piemēram, sertifikāts, apliecība vai diploms, ko izsniegusi iestāde, kas īsteno licencētu izglītības programmu) vai to kopijas, kas apliecina, ka pretendenta valodas prasmes ir novērtētas vismaz B līmenī saskaņā ar Eiropas valodu pases novērtējuma tabulu.
 7. Pretendenta pašrocīgi (rokrakstā) aizpildīta aptaujas lapa saskaņā ar Ministru kabineta 2004. gada 6. janvāra noteikumu Nr. 21 "Valsts noslēpuma, Ziemeļatlantijas līguma organizācijas, Eiropas Savienības un ārvalstu institūciju klasificētās informācijas aizsardzības noteikumi" 2. pielikumu.

1., 2., 3., 4., 5. un 6. punktā minētos dokumentus var iesniegt personīgi vai elektroniski.

Ja dokumentus iesniedz personīgi, tos ievieto aploksnē, uz tās norādot "Pieteikums Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieka amata konkursam". Pretendents aploksni ar dokumentiem iesniedz atbildīgajam Valsts kancelejas speciālistam, iepriekš vienojoties par tikšanās laiku (tālrunis 67082947).

Ja dokumentus iesniedz elektroniski, tos nosūta uz e-pasta adresi: konkurss@mk.gov.lv vienā sūtījumā ar norādi "Pieteikums Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieka amata konkursam".

7. punktā minēto dokumentu var iesniegt tikai personīgi.

Pretendents pašrocīgi aizpildīto aptaujas lapu ievieto atsevišķā aploksnē, uz tās norādot "Aptaujas lapa". Aptaujas lapu iesniedz slēgtā aploksnē atsevišķi no pārējiem konkursam iesniedzamajiem dokumentiem. Pretendents aploksni ar aptaujas lapu iesniedz atbildīgajam Valsts kancelejas speciālistam, iepriekš vienojoties par tikšanās laiku (tālrunis 67082947).

Pretendentu atlase tiks veikta saskaņā ar Ministru kabineta 2016. gada 2. augusta noteikumiem Nr. 516 "Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieka amata pretendentu pieteikšanās nosacījumi un kārtība, kā arī pretendentu atlases un vērtēšanas kārtība".

Tālrunis uzziņām 67082947