Atjaunots: 17.04.2019

Izsludināts atklāts konkurss Satiksmes ministrijas valsts sekretāra amatam

Valsts kanceleja izsludina konkursu

SATIKSMES MINITRIJAS VALSTS SEKRETĀRA amatam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prasības pretendentiem:

 • nevainojama reputācija;
 • uz pretendentu nav attiecināmi likuma "Par valsts noslēpumu" 9. panta trešajā daļā noteiktie ierobežojumi;
 • atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām;
 • augstākā akadēmiskā vai otrā līmeņa augstākā profesionālā izglītība (vēlams vadībzinātnē, jurisprudencē, ekonomikā vai inženierzinātnēs);
 • vismaz triju gadu pieredze organizācijas vadītāja amatā vai citā vadošā amatā organizācijas vadītāja tiešā pakļautībā ar vismaz 150 padotajiem darbiniekiem (lūdzam norādīt CV pie attiecīgā amata vadīto darbinieku skaitu);
 • vēlama pieredze valsts vai pašvaldību institūcijā, valsts vai pašvaldību kapitālsabiedrībā;
 • izpratne par valsts pārvaldes uzbūvi un darbības pamatprincipiem, administratīvo procesu, budžeta plānošanu;
 • angļu valodas zināšanas vismaz C1 līmenī un krievu valodas zināšanas vismaz B2 līmenī atbilstoši Eiropas kopīgajām nostādnēm valodu apguvei;
 • teicamas stratēģiskās plānošanas, sadarbības, komunikācijas un prezentācijas prasmes;
 • sistēmiska pieeja jautājumu risināšanā un spēja uztvert un analizēt sarežģītu un liela apjoma informāciju dažādās jomās.

Piedāvājam:

 • atbildīgu un sarežģītu darbu, kam raksturīgs plašs mērogs un liels darba apjoms;
 • mēnešalgu 2441 euro pirms nodokļu nomaksas, sociālās garantijas un veselības apdrošināšanu, kā arī motivējošu bonusu sistēmu atbilstoši sasniegtajiem darba rezultātiem (piemaksu līdz 40 % no mēnešalgas);
 • iespēju ar savu aizrautību, uzņēmību un drosmi iedvesmot līdzcilvēkus sasniegt labāko iespējamo rezultātu;
 • profesionālās attīstības iespējas, piedaloties Augstākā līmeņa vadītāju attīstības programmā.

No 2015. gada septembra valsts tiešās pārvaldes iestāžu vadītāju atlasi centralizēti veic Valsts kanceleja.[1] Pretendentu atlase tiek veikta saskaņā ar Ministru kabineta 2015. gada 9. jūnija noteikumiem Nr. 293 "Valsts tiešās pārvaldes iestāžu vadītāju atlases kārtība".

Pretendentiem, kuri tiks aicināti uz atlases procesa otro kārtu, būs jāiesniedz un jāprezentē arī savs redzējums par transporta nozares vidēja un ilgtermiņa prioritātēm un attīstību (ne vairāk par 2000 vārdiem). Šajā dokumentā ir jāatspoguļo:

1) Satiksmes ministrijas un transporta nozares turpmākās attīstības perspektīva;

2) Satiksmes ministrijas kapitālsabiedrību galvenie stratēģiskie mērķi un to īstenošanas redzējums.

Atlases procesa trešajā kārtā tiks novērtētas vadības kompetences: stratēģiskais redzējums, komandas vadīšana, spēja pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību, pārmaiņu vadīšana, darbinieku motivēšana un attīstīšana.

Pretendentiem līdz 2019. gada 16. maijam lūdzam iesniegt Valsts kancelejā šādus dokumentus:

1) pieteikuma vēstuli dalībai konkursā, norādot motivāciju ieņemt Satiksmes ministrijas valsts sekretāra amatu. Pieteikuma vēstulē iekļauj norādi, ka uz pretendentu nav attiecināmi likuma "Par valsts noslēpumu" 9. panta trešajā daļā noteiktie ierobežojumi, un apliecinājumu atbilstībai Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām;

2) pretendenta dzīvesgaitas aprakstu (Curriculum Vitae) (vēlams atbilstoši Europass CV standartam.

Ja dokumentus iesniedz elektroniski, tos nosūta uz e-pasta adresi konkurss@mk.gov.lv vienā sūtījumā ar norādi "Pieteikums Satiksmes ministrijas valsts sekretāra amata konkursam".

Ja dokumentus iesniedz personīgi Valsts kancelejā (Brīvības bulvārī 36, Rīgā), tos ievieto slēgtā aploksnē, uz tās norādot "Pieteikums Satiksmes ministrijas valsts sekretāra amata konkursam". Obligāta prasība – pretendents aploksni ar dokumentiem iesniedz atbildīgajam Valsts kancelejas speciālistam, iepriekš vienojoties par tikšanās laiku (tālr. 67082951).

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula), 13. pantu, Valsts kanceleja informē, ka:

1) pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu atlases konkursa norisi;

2) minētās personas datu apstrādes pārzinis ir Valsts kanceleja (Brīvības bulvāris 36, Rīga, LV-1520).

Lai iepazītos ar informāciju par personas datu apstrādi Valsts kancelejā, aicinām apmeklēt Valsts kancelejas tīmekļvietni.

Tālrunis uzziņām 67082951 (Līva Liepiņa, Valsts kanceleja).

[1] Infografika