Atjaunots: 16.01.2015

Darba grupa par administratīvā sloga mazināšanas iespējām Eiropas Savienības fondu 2014.-2020.gada plānošanas periodā

Atbilstoši Ministru prezidenta 2013.gada 23.aprīļa rīkojumam Nr.147 ir izveidota darba grupa „Par administratīvā sloga mazināšanas iespējām Eiropas Savienības fondu 2014.-2020.gada plānošanas periodā” (turpmāk – darba grupa).

Darba grupa ir veidota ar nolūku strādāt pie Eiropas Savienības fondu normatīvās bāzes vienkāršošanas, lai mazinātu administratīvā slogu Eiropas Savienības fondu vadībā 2014.–2020.gada plānošanas periodā.

Darba grupai ir izvirzīti šādi uzdevumi:

 • līdz 2013.gada 15.maijam iesniegt priekšlikumus Finanšu ministrijā par likumprojekta „Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020.gada plānošanas perioda vadības likums” saturu;
 • līdz 2013.gada 31.jūlijam iesniegt priekšlikumus Finanšu ministrijā par Ministru kabineta noteikumu projektu saturu saistībā ar Eiropas Savienības fondu vadību, tai skaitā, projektu iesniegumu atlases un vērtēšanas kārtību, vienotajiem projektu iesniegumu administratīvajiem un atbilstības vērtēšanas kritērijiem, iepirkumu pirmspārbaudēm, projekta grozījumu veikšanas kārtību, pievienotās vērtības nodokļa iekļaušanu attiecināmajās izmaksās, Ministru kabineta noteikumiem par valsts budžeta plānošanas un maksājumu veikšanas kārtību, kā arī Ministru kabineta noteikumiem par pārbaudēm Eiropas Savienības fondu projektu īstenošanas vietās;
 • līdz 2013.gada 30.septembrim iesniegt priekšlikumus Finanšu ministrijā par Ministru kabineta noteikumu projektu saturu saistībā ar neatbilstību konstatēšanu, finanšu korekcijas piemērošanu un neatbilstoši veikto izdevumu atgūšanas kārtību, kā arī Eiropas Savienības fondu projektu publicitātes un vizuālās identitātes nodrošināšanu;
 • līdz 2013.gada 31.oktobrim iesniegt priekšlikumus Finanšu ministrijā par Ministru kabineta noteikumu projektu saturu saistībā ar Ministru kabineta noteikumiem par specifisko mērķu īstenošanu.

Darba grupas sastāvā ir šādi darba grupas locekļi:

 • Valsts kancelejas Eiropas Savienības struktūrfondu departamenta vadītājs – darba grupas vadītājs;
 • Satiksmes ministrijas pārstāvis;
 • Izglītības un zinātnes ministrijas pārstāvis;
 • Centrālās finanšu un līgumu aģentūras pārstāvis;
 • Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības pārstāvis;
 • Finanšu ministrijas pārstāvis;
 • Latvijas Pašvaldību savienības pārstāvis;
 • Pārresoru koordinācijas centra pārstāvis;
 • Ekonomikas ministrijas pārstāvis;
 • Labklājības ministrijas pārstāvis;
 • Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pārstāvis;
 • Valsts kancelejas pārstāvji;
 • Latvijas Darba devēju konfederācijas pārstāvis;
 • Biedrības „Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera” pārstāvis.

Darba grupas sekretariāta funkcijas veic atbildīgā iestāde – Valsts kancelejas Eiropas Savienības struktūrfondu departaments:
Brīvības bulvāris 36, Rīga, LV – 1520
E-pasts: essd@mk.gov.lv, tālrunis – 67082950, fakss – 67082968

 


 

Darba grupas protokoli


Darba grupas iesniegtie priekšlikumi Finanšu ministrijai