Atjaunots: 01.02.2017

Biežāk uzdotie jautājumi un atbildes

Kā pieteikt caurlaides iekļūšanai Ministru kabineta ēkā?
Plašāka informācija par caurlaižu pieteikšanu uz sanāksmēm un pasākumiem Ministru kabinetā.

Kā žurnālists var iegūt akreditāciju darbam Ministru kabinetā?
Plašāka informācija par akreditācijas iegūšanu darbam Ministru kabinetā.

Kāda ir kārtība, iekļūšanai Ministru kabineta ēkā?
Apmeklējot Ministru kabineta ēku, līdzi jāņem personu apliecinošs dokuments, kas, ieejot valdības namā, jāuzrāda tās apsardzes darbiniekam, kā arī jāiziet drošības pārbaude.

Kad notiek sēdes Ministru kabinetā?
Valsts sekretāru sanāksmes notiek ceturtdienās, plkst.9:10, un ilgst apmēram līdz plkst.10:00. Ministru kabineta komitejas sēdes notiek pirmdienās, plkst.10:00, un atkarībā no jautājumu daudzuma un nozīmīguma var ieilgt līdz pat pēcpusdienai. Ministru kabineta sēdes notiek otrdienās, plkst. 12:00. To ilgums atkarīgs no jautājumu daudzuma un sarežģītības.

Kas ir tiesību akta anotācija?
Tiesību akta projekta sākotnējās ietekmes izvērtēšanai nepieciešams sagatavot anotāciju. Tā pēc būtības ir uztverama kā normatīvā akta projekta sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums, kurā integrētā veidā un pēc noteiktas struktūras tiek atspoguļota normatīvā akta projekta gaidāmā ietekme.

Kā tiek sagatavota anotācija pie tiesību akta projekta gatavošanas?
Saskaņā ar Ministru kabineta 2009. gada 7. aprīļa noteikumu Nr. 300 „Ministru kabineta kārtības rullis” 4.punktu kārtību, kādā sagatavo anotāciju, anotācijas veidlapu, ietekmes izvērtējuma objektus (sadaļas) un ministriju kompetenci par anotācijas sadaļu izvērtēšanu nosaka Ministru kabineta instrukcija.

Kāda ir tiesību akta projekta izskatīšanas gaita Ministru kabinetā?
Dokumentu apriti valdībā nosacīti var grupēt trīs posmos: Valsts sekretāru sanāksmes, Ministru kabineta komitejas sēdes un Ministru kabineta sēdes.

Valsts sekretāru sanāksmes mērķis ir saskaņot visu ieinteresēto pušu viedokļus un sagatavot dokumentu projektus izskatīšanai valdībā. Dokumentu aprite sākas ar to izsludināšanu Valsts sekretāru sanāksmē. Kad dokumenta projekts ir izstrādāts un saskaņots ar ministrijām un nevalstiskajām organizācijām, tas tiek iesniegts izskatīšanai Ministru kabineta komitejā un Ministru kabinetā.

Ministru kabineta komitejas sēdēs tiek izskatīti visi Valsts sekretāru sanāksmē izsludinātie politikas plānošanas dokumentu projekti un tie tiesību aktu projekti, par kuriem nav panākta vienošanās Valsts sekretāru sanāksmē. Tāpat Ministru kabineta komiteja skata no Ministru kabineta sēdes atpakaļ pilnveidošanai novirzītos projektus.

Par katru projektu tiek diskutēts pēc būtības Ministru kabineta sēdēs. Valdība kā koleģiāla institūcija pieņem politiskus lēmumus gala variantā.

Plašāk par lēmumu saskaņošanu un pieņemšanu lasiet rokasgrāmatā "Līdzdalības iespējas valsts pārvaldē" (sadaļa „Lēmumu saskaņošana un pieņemšana - līdzdalība darbā, kas noris valdības ēkā”, 44.lpp.)

Kāds ir jēdziena „konsolidācija” lietojums Ministru kabinetā?
Jēdzienam „konsolidācija” ir vairākas nozīmes:

  1. konsolidācija ir atsevišķu budžetu (piemēram, valsts budžeta un pašvaldību budžetu) apvienošana, izslēdzot savstarpējos darījumus (transfertus);
  2. budžeta konsolidācija (jeb fiskāla konsolidācija) ir politika, kuras mērķis ir samazināt valsts budžeta deficītu (izdevumu un ieņēmumu sabalansēšana) un valsts parāda apjomu. Termins parasti attiecas uz valdības fiskālo politiku.

Ministru kabinets lieto terminu „budžeta konsolidācija”, kuras mērķis ir budžeta deficīta samazināšana, nodrošinot izdevumu un ieņēmumu līdzsvarošanu.