Atjaunots: 27.06.2018

2018. gada 27. jūnija sēdes darba kārtība / protokols (.pdf)

Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padomes 2018. gada 27. jūnija sēdes darba kārtība

 

Laiks: 2018. gada 27. jūnijs plkst. 11:00

Vieta: Ministru kabineta Zaļā zāle, Brīvības bulvāris 36, Rīga

 

  Jautājums Ziņo/Uzaicināti
1. Apstiprināt 30.05.2018. sēdes protokolu un 27.06.2018. sēdes darba kārtību

Jānis Citskovskis

Valsts kancelejas direktors, Memoranda padomes vadītājs

Informatīvie jautājumi

2. Ziņojums par Kultūras ministrijas sagatavotajiem grozījumiem Sabiedrības integrācijas fonda likumā (anotācija) (prezentācija)

Dace Vilsone

Sanita Rancāne-Delekolē

Kultūras ministrija 

3. Valsts budžeta finansētās programmas "NVO fonds" prioritātes 2019. gadam (prezentācija)

Kristīne Zonberga

Biedrība "Latvijas Pilsoniskā alianse"

 
4.

Dažādi:

1. Par NVO pārstāvja deleģēšanu darbam Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020.gada plānošanas perioda Uzraudzības komitejā;
2. Par darba grupas izveidošanu sadarbības starp nevalstiskajām organizācijām un valsts pārvaldi uzlabošanai;
3. Par Memoranda padomes NVO puses pārstāvju vēlēšanu norisi;

4. Nākamās sēdes datums, laiks, darba kārtība

Jānis Citskovskis

Valsts kancelejas direktors, Memoranda padomes vadītājs

 

Zaiga Pūce

Biedrība "Ascendum", Memoranda padomes vadītāja vietniece