Atjaunots: 29.03.2017

2017.gada 29.marta sēdes darba kārtība / protokols (.pdf)

Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padomes 2017. gada 29. marta sēdes darba kārtība

 

Laiks: 2017. gada 29. marts plkst. 11:00

Vieta: Ministru kabineta Zaļā zāle, 2. stāvā, Brīvības bulvārī 36, Rīgā

 

Nr.p.k.

Jautājums

Ziņo/Uzaicināti

1.

Apstiprināt 01.03.2017. sēdes protokolu un 29.03.2017. sēdes darba kārtību

Zaiga Pūce

Biedrība "Ascendum", Memoranda padomes vadītāja vietniece

Informatīvie jautājumi

2.

"Plāns minimālo ienākumu atbalsta sistēmas pilnveidošanai"

Prezentācija 

Elīna Celmiņa

Labklājības ministrija

3.

Aktuālā informācija par Valsts nodokļu politikas pamatnostādņu 2017.-2021. gadam izstrādes gaitu

Prezentācija

Valsts budžeta 2018.gadam sagatavošanas grafiks

Ilmārs Šņucins

Taisa Trubača

Finanšu ministrija

4.

Dažādi:

Nākamās sēdes datums, laiks, darba kārtība.

Zaiga Pūce

Biedrība "Ascendum", Memoranda padomes vadītāja vietniece