Atjaunots: 29.05.2018

2017.gada 27.septembra sēdes darba kārtība

Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padomes 2017. gada 27. septembra sēdes darba kārtība

Laiks: 2017. gada 27. septembris plkst. 11:00

Vieta: Ministru kabineta Zaļā zāle, 2. stāvā, Brīvības bulvārī 36, Rīgā

Nr.p.k.

Jautājums

Ziņo/Uzaicināti

 1.

Apstiprināt 30.08.2017. sēdes protokolu un 27.09.2017. sēdes darba kārtību

Jānis Citskovskis

Valsts kancelejas direktors, Memoranda padomes vadītājs

Jautājumi, kuros nepieciešams pieņemt Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padomes lēmumu

2. 

Par Memoranda padomes deleģētu nevalstisko organizāciju pārstāvi Ministru kabineta komitejas sēdēs

Jānis Citskovskis

Valsts kancelejas direktors, Memoranda padomes vadītājs

Informatīvie jautājumi

3.

Darbs bērnu antisociālas uzvedības prevencijas jomā – prezentācija par bērnu antisociālas uzvedības prevencijas likumprojektu

Sanita Armagana

Tieslietu ministrija

4.

UIN atvieglojumi ziedojumiem SLO

Finanšu ministrijas prezentācija 

Astra Kaļāne

Finanšu ministrija

5.

Sabiedrības integrācijas fonda budžeta analīze

 Finanšu ministrijas prezentācija

Andris Baumanis

Finanšu ministrija

6.

Dažādi:

Nākamās sēdes datums, laiks, darba kārtība.

Jānis Citskovskis

Valsts kancelejas direktors, Memoranda padomes vadītājs