Atjaunots: 23.11.2016

2016.gada 23.novembra sēdes (Ārkārtas) darba kārtība

Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padomes 2016. gada 23. novembra sēdes darba kārtība

Laiks: 2016. gada 23. novembris plkst. 15:00

Vieta: Ministru kabineta Zaļā zāle, 2. stāvā, Brīvības bulvārī 36, Rīgā

Nr.p.k.

Jautājums

Ziņo/Uzaicināti

1.       

Apstiprināt 26.10.2016. sēdes protokolu un 23.11.2016. sēdes darba kārtību

Mārtiņš Krieviņš

Valsts kancelejas direktors, Memoranda padomes vadītājs

Jautājumi, kuros nepieciešams pieņemt Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padomes lēmumu

2.          

Par grozījumiem likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu"

 

Memoranda padomes sastāvā ietilpstošo nevalstisko organizāciju priekšlikums

Finanšu ministrijas prezentācija

Zaiga Pūce

Biedrība "Ascendum", Memoranda padomes vadītāja vietniece

Astra Kaļāne

Solveiga Ozola

Finanšu ministrija

Airīna Dreimane

Labklājības ministrija

3.          

Par NVO iespējām līdzdarboties sabiedriski konsultatīvajās padomēs

Memoranda padomes sastāvā ietilpstošo nevalstisko organizāciju priekšlikums

Jānis Volberts

Biedrība "Sabiedrība par atklātību – Delna" 

Krista Baumane

Līga Stafecka

Biedrība "Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS" 

Ilze Jurča

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs 

Informatīvie jautājumi

4.          

Informācija par Ministru kabineta noteikumu projektu "Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 7. janvāra noteikumos Nr. 14 "Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padomes nolikums""

Noteikumu projekts

Anotācija

Valsts kancelejas prezentācija

Zane Legzdiņa-Joja

Valsts kanceleja

5.          

Dažādi:

Nākamās sēdes datums, laiks, darba kārtība.

Mārtiņš Krieviņš

Valsts kancelejas direktors, Memoranda padomes vadītājs