Atjaunots: 05.08.2014

2012.gada 25.jūlija sēdes darba kārtība

Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padomes 25.jūlija sēdes darba kārtība

Laiks: 2012.gada 25.jūlijā plkst.11.00-13.00. 
Vieta: Zaļajā zālē, 2.stāvā, Brīvības bulvārī 36, Rīgā

Nr.p.k.

Jautājums

Ziņo/Uzaicināti

1.  

Apstiprināt 30.05.2012 sēdes protokolu.

E.Dreimane

 

2.  

Apstiprināt 25.07.2012 sēdes darba kārtību.

E.Dreimane

 

3.  

Satiksmes ministrijas līdzdalības prakses izvērtēšana.

Prezentācija (.pdf)

Satiksmes ministrijas pārstāvis

4.  

Par sabiedrības līdzdalības valsts pārvaldē īstenošanas ar Memoranda palīdzību problēmām un to iespējamiem risinājumiem. Diskusija.

J.Gerbaševskis

5.  

Dažādi (nākamās sēdes datums, laiks, darba kārtība).

E.Dreimane

 

 

Laika reglaments ziņotājiem – 10 min.

 

Gunta Freimane 
Valsts kancelejas 
Komunikācijas departamenta konsultante
Tālr.: 67082929, 28341699 
Fakss: 67280469
E-pasts: gunta.freimane@mk.gov.lv