Dr. Artis Pabriks
Ministru prezidenta biedrs, aizsardzības ministrs
Dr. Artis Pabriks
Ministru prezidenta biedrs, aizsardzības ministrs
Atjaunots: 12.02.2019

IZGLĪTĪBA:
1996 - Orhūsas universitāte, Dānija, politikas zinātnes doktora grāds
1992 - Latvijas Universitāte, bakalaura grāds vēsturē

DARBA UN POLITISKĀ PIEREDZE:
2018.11. – līdz šim brīdim - 13. Saeimas deputāts, ārlietu komisijas loceklis, pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisijas loceklis, Eiropas Padomes Parlamentārās Asamblejas (EPPA) Latvijas delegācijas vadītājs
2016 – līdz šim brīdim - Centrum Balticum Foundation, Starptautiskās konsultatīvās valdes loceklis
2014.07. – 2018.11. - Eiropas Parlamenta deputāts, Starptautiskās tirdzniecības komitejas loceklis, delegācijas attiecībām ar Centrālamerikas valstīm loceklis, Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas aizstājējs, delegācijas attiecībām ar Japānu aizstājējs, ēnu ziņotājs Norvēģijas un EEK finanšu mehānisma sadarbības līgumiem 2014.-2021.gadam, ēnu ziņotājs ziņojumam par sadarbību starp ES un Turciju tirdzniecības jomā un muitas savienības modernizāciju, ziņotājs par Padomes lēmuma projektu par to, lai noslēgtu Visaptverošu ekonomikas un tirdzniecības nolīgumu (CETA) starp Kanādu, no vienas puses, un Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no otras puses, ziņotājs par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Eiropas robežu un krasta apsardzi un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 2007/2004, Regulu (EK) Nr. 863/2007 un Lēmumu 2005/267/EK
2014.01. – 2014.06. - Saeimas deputāts, Saeimas Ārlietu komisijas loceklis, priekšsēdētājs starpparlamentu sadarbības grupai ar Japānu
2011 – līdz šim brīdim - Profesors Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskolā “RISEBA”
2010.11. – 2014.01. - Latvijas Republikas aizsardzības ministrs
2007 – 2010 - 9. Saeimas deputāts, Saeimas Ārlietu komisijas loceklis,  Saeimas Eiropas lietu komisijas loceklis, priekšsēdētājs starpparlamentu sadraudzības grupām ar Japānu, Melnkalni, Dienvidkoreju un Singapūru
2004 – 2007 - Latvijas Republikas ārlietu ministrs, pirmais ārlietu ministrs pēc Latvijas iestāšanās ES un NATO
2004 - 8. Saeimas deputāts, Saeimas Ārlietu komisijas priekšsēdētājs, LR Ārlietu ministrijas parlamentārais sekretārs
2003 – 2004 - Politikas analītiķis-konsultants Politikas izglītības fondā
2002 - 2011 - Profesors, docents Vidzemes augstskolā
2002 - Latvijas pārstāvja vietnieks Eiropas Komisijā pret rasismu un neiecietību (ECRI) Strasbūrā, Francijā
2001 – 2003 - Politikas analītiķis Latvijas cilvēktiesību un etnisko studiju centrā
1996 – 2001 - Profesors Vidzemes Augstskolā
1996 – 1997 - Pirmais rektors, docents Vidzemes Augstskolā
1995 – 1999 - Pasniedzējs Latvijas Universitātē
1994 - Pasniedzējs Orhūsas universitātē Dānijā
1986 – 1990 - Zinātniskais Asistents Latvijas Zinātņu akadēmijā, Mūsdienu vēstures nodaļā

VALODU ZINĀŠANAS:
Latviešu valoda – dzimtā, angļu un krievu valoda – augstākais līmenis, vācu valoda – vidējais līmenis, dāņu valoda – pamatlīmenis