Aktualitātes

21.05.2019 Izglītības un zinātnes ministrija

Ikvienam interesentam ir iespēja līdz maija beigām sniegt savus priekšlikumus par to, kādu vidējo izglītību vēlamies nodrošināt skolēniem. Izglītības un zinātnes ministrijas tīmekļvietnē sabiedriskajai apspriešanai publicēts Ministru kabineta noteikumu projekts „Noteikumi par valsts vispārējās vidējās izglītības  standartu un vispārējās vidējās izglītības programmu paraugiem”. Pēc tam noteikumu projekts tiks virzīts izsludināšanai Valsts sekretāru sanāksmē.

21.05.2019 Ekonomikas ministrija

21. maija sēdē Ministru kabinets izskatīja Ekonomikas ministrijas sagatavoto informatīvo ziņojumu par Baltijas valstu elektrotīklu sinhronizāciju ar kontinentālās Eiropas elektrotīkliem, apstiprinot virzību uz Latvijas elektrotīklu sinhronizāciju ar Eiropas elektroenerģijas sistēmu 2025.

21.05.2019 Iekšlietu ministrija

Otrdien, 21. maijā Ministru kabinets izdeva trīs Iekšlietu ministrijas izstrādātos Ministru kabineta noteikumus: “Ieroču, to munīcijas aprites nosacījumi un kārtība”, “Ieroču atļauju noteikumi, kā arī ieroču izņemšanas un iznīcināšanas kārtība” un “Kārtība, kādā Valsts policija klasificē šaujamieročus un to munīciju”.

21.05.2019 Zemkopības ministrija

Valdība otrdien, 21. maijā, apstiprinājusi Zemkopības ministrijas sagatavotos grozījumus mutes un nagu sērgas likvidēšanas kārtībā.

21.05.2019 Zemkopības ministrija

Valdība otrdien, 21. maijā, apstiprinājusi četrus Zemkopības ministrijas sagatavotos noteikumus par pārraudzību un snieguma pārbaudi aitām, cūkām, gaļas kazām un trušiem.

21.05.2019 Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

21.maijā Ministru kabinets (MK) apstiprināja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) sagatavoto informatīvo ziņojumu “Par zaļā iepirkuma īstenošanas valsts pārvaldē gaitu 2018.

21.05.2019 Ekonomikas ministrija

Ministru kabinets 21. maija sēdē atbalstīja Uzņēmējdarbības vides pilnveidošanas pasākumu plānu 2019. - 2022. gadam, kurā kopumā iekļauti 40 pasākumi, par kuru izpildi noteiktos termiņos atbildīgās institūcijas ir noteiktas virkne ministriju un to padotībā esošās iestādes, kā arī Valsts k

21.05.2019 Veselības ministrija

Nostiprinot attiecīgās normas Enerģijas dzērienu aprites likumā, valdība šodien, 21.maijā, lēma arī turpmāk par enerģijas dzērienu pārdošanu bērniem piemērot sodus, nesamazinot to apmēru.

20.05.2019 Valsts kanceleja

Otrdien, 21. maijā, pēc Ministru kabineta sēdes Preses konferenču zālē (319. telpa) notiks Ministru prezidenta Krišjāņa Kariņa preses konference par Ministru kabineta sēdē pieņemtajiem lēmumiem, un atbildes uz žurnālistu jautājumiem sniegs finanšu ministrs Jānis Reirs par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda investīciju ieviešanas statusu un ES fondu plānošanu pēc 2020. gada.

17.05.2019 Valsts kanceleja

15. maijā notika sociālo partneru - Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības (LBAS), Latvijas Darba devēju konfederācijas (LDDK) un Valsts kancelejas organizēta konference “Kolektīvās darba attiecības: sociālo partneru autonomija nozarēs - valsts pārvaldes loma sociālā dialoga sekmēšanā”.

Lapas