Aktualitātes

11.08.2020 Iekšlietu ministrija

Otrdien, 11. augustā, Ministru kabinets apstiprināja jaunus pilnvarotos pārstāvjus uz Latvijas robežas. Lai īstenotu Latvijas Republikai paredzētās funkcijas, kas noteiktas saskaņā ar starptautiskajiem līgumiem, kuri noslēgti ar kaimiņvalstīm, konkrētos valsts robežas posmos no robežsargu vidus ieceļ Latvijas Republikas pilnvarotos robežas pārstāvjus un viņu vietniekus.

11.08.2020 Iekšlietu ministrija

Otrdien, 11. augustā, Ministru kabinets izdeva rīkojumu uzņemt Latvijas pilsonībā naturalizācijas kārtībā 59 personas, tajā skaitā 7 viņu nepilngadīgos bērnus.

11.08.2020 Satiksmes ministrija

Valdība šodien, 11. augustā, atbalstīja konkursa "Maksas televīzijas pakalpojuma nodrošināšana zemes apraidē" komisiju un nolikumu.

11.08.2020 Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

Rīga, 2020. gada 11.augustā – Ministru kabinetā (MK) apstiprināts Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) sagatavotais noteikumu projekts “Depozīta sistēmas darbības noteikumi”*, ar kuru noteikts normatīvais regulējums depozīta sistēmas darbībai, lai 2022.gada 1.februārī tiktu uzsākta depozīta sistēma.

11.08.2020 Ekonomikas ministrija

Otrdien, 11. augustā, Ministru kabineta izskatītajā informatīvajā ziņojumā paredzēta Latvijas dalība starptautiskā Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) projektā. Tajā tiks izpētītas mūsdienās veiksmīgākās inovāciju pārvaldības pieejas un sagatavotas ieviešanai valstu praksē, tai skaitā Latvijā.

11.08.2020 Kultūras ministrija

Valdība 11. augustā lēma atbalstīt Kultūras ministrijas (KM) priekšlikumu Latvijas Dabas muzejam piešķirt nacionālas nozīmes muzeja statusu un no šā gada 1. septembra muzeja nosaukumu mainīt uz “Latvijas Nacionālais dabas muzejs”.

11.08.2020 Zemkopības ministrija

Valdība otrdien, 11. augustā, apstiprināja Zemkopības ministrijas sagatavotos grozījumus kārtībā, kādā piešķir, administrē un uzrauga valsts atbalstu lauksaimniecībai, lai mazinātu Covid-19 izplatības negatīvo ietekmi. Izmaiņas noteikumos noteic, ka valsts atbalstu varēs saņemt arī cūkkopības uzņēmumi, savukārt liellopu sektoram un lauksaimniecības uzņēmumiem tiek paredzēts papildu atbalsta periods.

11.08.2020 Zemkopības ministrija

Valdība otrdien, 11. augustā, apstiprināja Zemkopības ministrijas sagatavoto kārtību, kādā piešķir, administrē un uzrauga valsts atbalstu atzītām mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvajām sabiedrībām, lai mazinātu Covid-19 izplatības negatīvo ietekmi. Jaunie noteikumi ļaus sniegt finansiālu atbalstu atzītām mežsaimniecības kooperatīvajām sabiedrībām saistībā ar Covid-19 izplatības ietekmi uz tautsaimniecību.

11.08.2020 Zemkopības ministrija

Valdība otrdien, 11. augustā, apstiprināja Zemkopības ministrijas sagatavotos grozījumus noteikumos par valsts un ES atbalsta piešķiršanas kārtību konsultāciju pakalpojumu izmantošanas veicināšanas atbalstam lauksaimniecībā un mežsaimniecībā.

11.08.2020 Labklājības ministrija

Valdības 11. augusta sēdē apstiprināti grozījumi normatīvajos aktos, kas nosaka vecuma pensijas noteikšanas kārtību gadījumos, kad cilvēks izvēlējies par uzkrāto fondētās pensijas (pensiju 2. līmeņa) kapitālu no dzīvības apdrošināšanas sabiedrības iegādāties mūža pensijas polisi.

Lapas