Aktualitātes

27.02.2014 Valsts kanceleja

Valsts kanceleja un Sabiedrības integrācijas fonds, izvērtējot 2013.gadā un iepriekšējā Eiropas Savienības (ES) fondu plānošanas periodā sasniegto, secina, ka neskatoties uz to, ka vēl turpinās vairāku projektu īstenošana, jau ir sasniegti gandrīz visi plānotie rezultāti. Šo gadu plānots veltīt sasniegumu detalizētākai analīzei, rezultātu publiskošanai kā arī jaunā plānošanas perioda nosacījumu izstrādei.

24.01.2014 Valsts kanceleja

Par valsts pārvaldes iestāžu šī gada prioritātēm izvirzīta valsts pārvaldē strādājošo profesionalitātes celšana un sabiedrības līdzdalības stiprināšana. Tāpat prioritārs ir nozares regulējuma ietekmes izvērtējums un tā aktualizācija.

17.01.2014

Piektdien, 17.janvārī Ministru prezidenta Valda Dombrovska uzdevumā izveidota augsta līmeņa ekspertu darba grupa Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja likuma regulējuma pilnveidošanai un iestādes darba efektivizēšanai. Darba grupu vadīs Valsts kancelejas direktore Elita Dreimane.

17.01.2014 Valsts kanceleja

Piektdien, 17.janvārī Ministru prezidenta Valda Dombrovska uzdevumā izveidota augsta līmeņa ekspertu darba grupa Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja likuma regulējuma pilnveidošanai un iestādes darba efektivizēšanai. Darba grupu vadīs Valsts kancelejas direktore Elita Dreimane.

11.11.2013 Valsts kanceleja

Noslēdzies Darba grupas administratīvā sloga mazināšanai Eiropas Savienības fondu apguvē darbs, lai sagatavotu priekšlikumus, kas būtu ieviešami, gatavojot jaunā plānošanas perioda dokumentus un normatīvos aktus.

05.11.2013 Valsts kanceleja

Otrdien, 5.novembrī, Valsts kanceleja atklāja divus jaunus instrumentus, kas paredzēti sadarbības sekmēšanai ar sabiedrību administratīvā sloga un nesamērīgās

04.11.2013 Valsts kanceleja

Otrdien, 5.novembrī, ar mērķi padarīt valsts sniegtos pakalpojumus labākus un efektīvākus, sabiedrības rīcībā tiks nodoti divi jauni instrumenti – speciāla interneta vietne www.mazinamslogu.gov.lv un mobilā aplikācija „Futbols”. Ikviens Latvijas iedzīvotājs ir aicināts iesaistīties un vērtēt saņemtos valsts pakalpojumus, dalīties ar priekšlikumiem un ziņot par novērotajām nepilnībām jeb – piespēlēt, lai būtu labāks rezultāts!

01.11.2013 Valsts kanceleja

Noslēdzies Darba grupas administratīvā sloga mazināšanai Eiropas Savienības fondu apguvē darbs, lai sagatavotu priekšlikumus, kas būtu ieviešami, gatavojot jaunā plānošanas perioda dokumentus un normatīvos aktus.

10.10.2013 Valsts kanceleja

Trešdien, 9.oktobrī, Eiropas Savienības fondu pasākumu uzraudzības komiteja uzklausīja dzīvnieku un vides aizsardzības organizāciju stāstīto par sasniegto īstenojot Eiropas Sociālā fonda (ESF) finansētos projektus.

01.10.2013 Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (turpmāk – VARAM) sadarbībā ar informācijas un komunikāciju tehnoloģiju (turpmāk – IKT) nozari izstrādājusi pasākumu kopumu, kas piesaka jaunu domāšanas veidu e-pārvaldes un informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (turpmāk – IKT) sniegto iespēju un potenciāla izmantošanai Latvijas konkurētspējai un ekonomiskajai izaugsmei. 
 

Lapas