Aktualitātes

31.07.2014 Valsts kanceleja

Situācija attiecībā uz žurnāla „Ir” izdevēja AS „Cits medijs” apķīlāšanu ir nopietni izvērtējama, jo skar būtiskas Latvijas Republikas Satversmē paredzētās tiesības uz vārda brīvību.

31.07.2014 Valsts kanceleja

Sadarbībā ar iedzīvotājiem iniciatīvas „Mazinām slogu kopā!” ietvaros izdevies novērst pārkāpumu būvniecībā.

30.07.2014 Valsts kanceleja

Ministru prezidente Laimdota Straujuma uzdevusi izveidot darba grupu, kurai jāsagatavo priekšlikumi veselības aprūpes sistēmas pilnveidošanai.  

30.07.2014 Valsts kanceleja

Trešdien, 30.jūlijā, Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta memoranda padomē diskutēja par Sabiedriskā labuma organizācijas (SLO) statusa piešķiršanas kārtību un nepieciešamību to pilnveidot.

29.07.2014 Labklājības ministrija

Otrdien, 29.jūlijā, valdībā konceptuāli atbalstīja Labklājības ministrijas (LM) iniciatīvu, kas paredz izmaiņas Černobiļas atomelektrostacijas (ČAES) avārijas seku likvidēšanas dalībnieku sociālā nodrošinājuma piešķiršanas kārtībā.

29.07.2014 Labklājības ministrija

Paredzēts, ka no 2015.gada 1.janvāra cilvēkiem, kuru apdrošināšanas stāžs ir mazāks nekā vecuma pensijai nepieciešamie 15 gadi, būs iespēja saņemt valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu jau no dienas, kad viņi būs sasnieguši nepieciešamo pensionēšanās vecumu.

29.07.2014 Izglītības un zinātnes ministrija

Ministru kabinets (MK) šodien, 29.jūlijā, atbalstīja Rīgas Uzņēmējdarbības koledžas reorganizāciju, tai turpinot darbību kā Banku augstskolas aģentūrai ar nosaukumu „Banku augstskolas Uzņēmējdarbības koledža”.

29.07.2014 Finanšu ministrija

Otrdien, 29. jūlijā, Ministru kabinets (MK) ir pieņēmis lēmumu, sniedzot atbalstu turpmākai apvienotas Attīstības finanšu institūcijas (AFI) izveidei.

29.07.2014 Izglītības un zinātnes ministrija

Valdība šodien, 29.jūlijā, atbalstīja Ministru kabineta Atzinības raksta piešķiršanu fizikas zinātņu doktoram Jānim Ķirsonam par nozīmīgu ieguldījumu studiju kreditēšanas sistēmas normatīvās bāzes izveidē.

Lapas