Aktualitātes

21.05.2020 Kultūras ministrija

Valdība pēc Kultūras ministrijas ierosinājuma šodien lēma no š.g. 1.

21.05.2020 Izglītības un zinātnes ministrija

Valsts pārbaudījumi un iestājpārbaudījumi pamatizglītības, vidējās izglītības un augstākās izglītības pakāpē, bērnu un jauniešu nometnes, pieaugušo mācību process, interešu izglītības process, kā arī vēl vairākas sporta aktivitātes varēs noritēt klātienē no 2020. gada 1. jūnija.

21.05.2020 Iekšlietu ministrija

Pēc iekšlietu ministrijas ierosinājuma šodien, 21. maijā, Ministru kabinets atbalstīja grozījumus likumprojektā "Grozījumi Elektronisko sakaru likumā”, kas paredz noteikt pienākumu mobilo sakaru operatoriem katastrofas vai katastrofas draudu gadījumā izziņot saviem sakaru lietotājiem un abonentiem Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) sagatavoto informāciju par nepieciešamo rīcību.

20.05.2020 Valsts kanceleja

Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padomē ievēlētie nevalstisko organizāciju pārstāvji izsludina konkursu uz Latvijas pārstāvju vietām Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas grupā "Daudzveidība Eiropā"

20.05.2020 Izglītības un zinātnes ministrija

Valdība vakar, 2020. gada 19.

19.05.2020 Satiksmes ministrija

Šodien Ministru (MK) kabinetā akceptētais informatīvais ziņojums paredz Eiropas Savienības (ES) struktūrfondu un Kohēzijas fonda finansējuma pārdali un risinājumus Covid-19 seku mazināšanai satiksmes jomā. Informatīvais ziņojums iezīmē priekšlikumus projektiem transporta jomā 283 miljonu eiro apmērā.

19.05.2020 Izglītības un zinātnes ministrija

Eiropas Savienības (ES) fondu finansējuma pārstrukturēšanas ietvaros, kas izstrādāta balstoties uz Eiropas Komisijas (EK) sniegto iespēju elastīgi pārskatīt un pārorientēt ES fondu finansējumu Covid-19 seku mazināšanai, prioritārajiem pasākumiem izglītības jomā būs iespēja saņemt 27,5 miljonus eiro no ES fondiem. To paredz šodien, 2020. gada 19. maijā, valdībā izskatītais Finanšu ministrijas informatīvais ziņojums „Par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda finansējuma pārdalēm un risinājumiem Covid-19 seku mazināšanai”.

19.05.2020 Finanšu ministrija

Otrdien, 19.maijā, valdības sēdē apstiprināja finanšu ministra Jāņa Reira vadītās darba grupas uzdevumā izstrādātos priekšlikumus Eiropas Savienības (ES) fondu finansējuma pārdalei, lai mazinātu COVID-19 krīzes radītās sekas.

19.05.2020 Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

Rīga, 2020.gada 19. maijā – Šodien Ministru kabinetā izskatīts Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) sagatavotais informatīvais ziņojums “Par droša un attālināta darba nodrošināšanu valsts pārvaldē”. Uzņemoties centrālo koordinējošo un konsultatīvo lomu, VARAM ziņojumā norāda uz nepieciešamību pēc vienoti koordinēta IKT atbalsta nodrošinājuma visā valsts pārvaldē un informē par paredzēto konsultatīvo atbalstu citām iestādēm droša attālināta darba ieviešanā un pilnveidošanā.

19.05.2020 Labklājības ministrija

Š.g. 19.05 Ministru kabineta sēdē apstiprināts informatīvais ziņojums “Par priekšlikumiem  specializēto audžuģimeņu un ārpusģimenes aprūpes atbalsta centru darbības uzlabošanai”. Tajā ietverti priekšlikumi par nepieciešamajiem pasākumiem, lai veicinātu specializēto audžuģimeņu attīstību un uzlabotu atbalsta centru sniegto pakalpojumu kvalitāti. Pamats tam ir bērnu interešu ievērošana, kā arī audžuģimeņu, aizbildņu, adoptētāju un viesģimeņu vajadzības.

Lapas