Aktualitātes

09.07.2019 Ekonomikas ministrija

Otrdien, 9. jūlijā Ministru kabinets atbalstīja tālāku Būvniecības informācijas sistēmas (BIS) attīstīšanu procesu optimizācijas un automatizēšanas virzienā. Tā rezultātā BIS kļūs par vienotu platformu jebkuras būves dzīvescikla pārvaldībai -  no būvniecības ieceres līdz ekspluatācijas beigām.

09.07.2019 Zemkopības ministrija

Otrdien, 9. jūlijā, valdība izskatīja Zemkopības ministrijas (ZM) iesniegto informatīvo ziņojumu par nepieciešamību piešķirt papildus līdzekļus valsts un valsts nozīmes meliorācijas sistēmu ekspluatācijai un uzturēšanai, atbalstot finansējuma palielināšanu šim mērķim, sākot ar 2020. gadu.

09.07.2019 Satiksmes ministrija

Lai veicinātu lauksaimniecības kooperatīvo sabiedrību konkurētspēju, otrdien, 9. jūlijā, valdība apstiprināja precizēto kārtību, kādā nosaka atbrīvojumus autoceļu lietošanas nodevai lauksaimniecības nozarē, kā arī definēts nodevas maksātāju loks.

09.07.2019 Ekonomikas ministrija

Ministru kabinets šodien atbalstīja 693 813 EUR piešķiršanu jaunas inovatīvas studiju programmas IKT jomā attīstībai Latvijā, kas tiks sākta jau šā gada septembrī. Baltijas IT līderu izcilības bakalaura studiju programmu “Datorzinātne un organizāciju tehnoloģijas” izveidojusi Latvijas Universitāte (LU) un Rīgas Tehniskā Universitāte (RTU) sadarbībā ar Bufalo Universitāti (ASV), kuru koordinē RTU Rīgas Biznesa skola (RBS). Finansējums 693 813 EUR apmērā piešķirts Izglītības un zinātnes ministrijai, lai segtu Latvijas pasniedzēju kvalifikācijas celšanas izmaksas Bufalo universitātē.   

09.07.2019 Labklājības ministrija

Nākamgad – 2020. gadā – 22. jūnija darba dienu, kas iekrīt pirmdienā starp svētdienu 21. jūniju un svētku dienu 23. jūniju no valsts budžeta finansējamās valsts pārvaldes iestādēs, kurās noteikta piecu dienu darba nedēļa no pirmdienas līdz piektdienai, ir pārcelta uz sestdienu, 2020. gada 13. jūniju. Līdz ar to Jāņos valstī būs piecas brīvdienas.

09.07.2019 Iekšlietu ministrija

Otrdien, 9. jūlijā, Ministru kabinets atbalstīja “Narkotiku lietošanas un izplatības ierobežošanas plānu 2019. – 2020. gadam”, kurā lielāks uzsvars tiks veltīts pieprasījuma samazināšanas pasākumiem.

09.07.2019 Kultūras ministrija

2019. gada 9. jūlija MK sēdē apstiprināts jaunais Latvijas Nacionālās bibliotēkas publisko maksas pakalpojumu cenrādis. Paplašinoties bibliotēkas pakalpojumu klāstam, cenrādī iekļauti 13 jauni pakalpojumi, aktualizētas – palielinātas vai samazinātas – esošo pakalpojumu cenas, kā arī precizēts to pakalpojumu klāsts, kas bērniem un jauniešiem līdz 18 gadu vecumam ir bez maksas vai pieejami ar 50 % atlaidi.

09.07.2019 Ekonomikas ministrija

Apstiprinot grozījumus Ministru kabineta 2007. gada 9. janvāra noteikumos Nr.40 "Noteikumi par valsts metroloģiskajai kontrolei pakļauto mērīšanas līdzekļu sarakstu", Ministru kabinets š.g. 9.jūlijā lēma pagarināt tādu ūdens patēriņa skaitītāju atkārtotās verifikācijas periodiskumu, kuru darbībā tiek izmantots elektromagnētiskais lauks vai ultraskaņa patērētā ūdens daudzuma uzskaitei. Atkārtotās verifikācijas termiņa pagarinājums elektromagnētiskajiem un ultraskaņas skaitītājiem veicinās to straujāku izmantošanu, kā arī samazinās neprecizitātes patērētā ūdens daudzuma uzskaitē.

09.07.2019 Aizsardzības ministrija

Trešdien, 10.jūlijā, Latvijas armijas 100. dzimšanas dienā, Aizsardzības ministrija aicina ikvienu valsts iedzīvotāju piedalīties armijas dibināšanas gadadienai veltītajā akcijā „Pasveicini karavīru!”.

08.07.2019 Valsts kanceleja

Ministru kabinets 9. jūlijā apstiprināja noteikumu projektu par Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) padomes priekšsēdētāja amata pretendentu atlasi, ko veiks komisija Valsts kancelejas direktora Jāņa Citskovska vadībā. FKTK vadītājs turpmāk tiks izraudzīts atklātā konkursā.

Lapas