27.03.2015
Ministru prezidents

„Zemes stundā” aicina apzināties katra cilvēka iespējas un atbildību par klimata pārmaiņām

Ministru prezidente Laimdota Straujuma aicina visas valsts un pašvaldību iestādes, kā arī sabiedrību piedalīties akcijā „Zemes stunda”, kas šogad rosina pievērst uzmanību klimata pārmaiņām, apdomīgi izturēties pret vidi un resursiem, kurus izmantojam.

Akcija notiks sestdien, 28.martā, no plkst. 20:30 līdz 21:30, un tās laikā ikviens aicināts simboliski izslēgt apgaismojumu un elektriskās ierīces uz vienu stundu, tādējādi pievēršot uzmanību klimata pārmaiņām pasaulē un resursu efektīvai izmantošanai.

Ministru prezidente Laimdota Straujuma min: „Par resursu efektīvu izmantošanu svarīgi ir atcerēties ne tikai akcijas „Zemes stunda” laikā, bet arī mūsu katra ikdienā, tādējādi veicinot ilgtspējīgu Latvijas izaugsmi. Īpaši svarīgi tas ir šobrīd, kad esam prezidējošā valsts Eiropas Savienības Padomē un sniedzam būtisku ieguldījumu prezidentūras dienaskārtībā klimata pārmaiņu samazināšanā.”

Ieteikumi valsts un pašvaldību iestādēm enerģijas resursu taupīšanā un videi draudzīgu risinājumu ieviešanā:

  • izmantojiet energoefektīvās spuldzes - tās tērēs par 80% mazāk elektrības un kalpos 15 reizes ilgāk;
  • izmantojiet pārstrādāto papīru - kad vien iespējams, lietojiet  abas tā lapas puses;
  • pēc iespējas vairāk informāciju sūtiet elektroniski;
  • izslēdziet gaismu un elektroierīces, kad tās neizmantojiet, piemēram, neizmirstiet izslēgt datoru un monitoru, jo tas gaidīšanas režīmā patērē pusi no enerģijas, ko izmanto darbojoties;
  • brīvdienās un pēc darba samaziniet telpu apkures temperatūru;
  • izvēlieties enerģiju taupošas ierīces un tehniku ar eko vai energoefektivitātes marķējumu;
  • šķirojiet atkritumus un nododiet tos pārstrādei.

Akcija „Zemes stunda” ir Pasaules Dabas fonda organizēta akcija, kas tiek organizēta ikvienā pasaules daļā un kurā ikvienam dota iespēja parādīt savu attieksmi un rīcību vides ilgtspējas saglabāšanai. Plašāk par akciju www.pdf.lv.

 

Sabīne Spurķe
Komunikācijas departamenta konsultante
Tālr. +371 20604166
E-pasts: sabine.spurke@mk.gov.lv

Dalīties