26.08.2014
Ekonomikas ministrija

Vjačeslavs Dombrovskis: OIK samazināšana ražotājiem - konkrēts solis mūsu uzņēmēju konkurētspējas paaugstināšanai

"Esmu pateicīgs kolēģiem ministriem par atbalstu Ekonomikas ministrijas izstrādātajam obligātās iepirkuma komponentes (OIK) maksājumu apjomu samazinājuma grafikam. Šis ir reāls solis pretī mūsu uzņēmējiem, tādā veidā valdība reāli palīdz ražotājiem kļūt konkurētspējīgākiem Eiropas un citos pasaules tirgos," šodien pēc valdības sēdes pauda ekonomikas ministrs Vjačeslavs Dombrovskis.

Kā zināms, šodien valdība apstiprināja Ekonomikas ministrijas (EM) izstrādāto informatīvo ziņojumu un nolēma, ka no 2016. gada 1. janvāra OIK  maksājumi energoietilpīgajiem uzņēmumiem tiks samazināti pie nosacījuma, ja tiks saņemts Eiropas Komisijas lēmums.

Elektroenerģijas izmaksas ir viens no galvenajiem faktoriem, kas ietekmē ikvienas nozares konkurētspējas ne tikai nacionālā, reģionālā, Eiropas Savienības (ES), bet arī starptautiskajā līmenī. Īpaši šis aspekts ir attiecināms uz tiem uzņēmumiem, kas savu pamatdarbību ir izvērsuši energointensīvajās nozarēs, tādās kā metālrūpniecība, šķiedras ražošana, būvmateriālu ražošana. Šādos uzņēmumos izmaksas par elektroenerģiju var sasniegt līdz pat 40 % no operacionālajām izmaksām, kas ir daudz augstākas nekā līdzīgos uzņēmumos ārpus ES, piemēram, Latvijas gadījumā Krievijā, Amerikas Savienotajās Valstīs, Ķīnā.

Ņemot vērā faktu, ka elektroenerģijas izmaksu kāpums ES ir vērojams jau kādu laiku, atsevišķas ES dalībvalstis ir izveidojušas īpašus valsts atbalsta mehānismus energointensīvās rūpniecības atbalstam, lai vismaz zināmā apmērā kompensētu elektroenerģijas izmaksu kāpumu. Šāda atbalsta esamība Latvijas energointensīvo uzņēmumu eksporta tirgos rada konkurences kropļošanu, nostādot šos uzņēmumus daudz nelabvēlīgākā stāvoklī.

Nepieciešams rast risinājumu šo uzņēmumu atbalstam, lai mazinātu elektroenerģijas izmaksu pieauguma negatīvo efektu uz šo uzņēmumu konkurētspēju ES eksporta tirgos ar līdzīgiem uzņēmumiem no citām ES dalībvalstīm vai eksporta tirgos trešajās valstīs, kur elektroenerģijas izmaksas var būt līdz pat divām trim reizēm zemākas nekā Latvijā.

Enerģētikas politikas pamatnostādnēs jāparedz pasākumus, kas ir vērsti uz OIK maksājumu samazinājumu energoietilpīgajiem uzņēmumiem, pamatojoties uz tiem principiem, kādus noteikusi Eiropas Komisija (EK)

Tāpat paredzēts, ka līdz 2014. gada 31. decembrim EM sadarbībā ar Finanšu ministriju iesniegs EK saskaņošanai atbalsta mehānismu, lai samazinātu līdzdalību enerģijas, kas ražota no atjaunojamajiem energoresursiem, finansēšanā Latvijas energoietilpīgajiem uzņēmumiem.

 

Evita Urpena
Ekonomikas ministrijas
Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja
Tālr: 67013193
E-pasts: Evita.Urpena@em.gov.lv; prese@em.gov.lv
Web: www.em.gov.lv
Seko mums Twitter: @EM_gov_lv, @siltinam
Youtube: http://www.youtube.com/ekonomikasministrija

Dalīties