07.10.2014
Finanšu ministrija

Veic apropriācijas palielināšanu ES fondu projektu īstenošanai

Otrdien, 7. oktobrī, valdība akceptēja Finanšu ministrijas sagatavoto MK rīkojumu par apropriācijas palielināšanu ES politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai. Tas paredz palielināt apropriāciju 133 500 000 eiro apmērā, tādā veidā nodrošinot ES politiku instrumentu un citu ārvalstu finanšu palīdzības projektu un pasākumu savlaicīgu īstenošanu.

Ņemot vērā, ka 2014.gadā noslēgumam tuvojas ne tikai 2007.-2013.gada plānošanas perioda īstenošana, bet tiek uzsākta arī 2014.-2020.gada plānošanas perioda īstenošana, budžeta izdevumu apmērs kopumā prognozējams  lielāks nekā iepriekšējos gados apgūtais. 2014.gadā, lai nodrošinātu savlaicīgu finansējuma apguvi, valstij tiek piešķirts ES fondu finansējums, un par attiecīgajā  gadā piešķirto finansējumu valstij ir līdz gada beigām jāiesniedz EK maksājuma pieprasījumi par reāli veiktiem izdevumiem projektos. Ja līdz noteiktajam termiņam attiecīgais finansējuma apjoms nav nosegts ar saņemtiem vai EK pieprasītiem maksājumiem, dalībvalsts zaudē finansējumu. Darbības programmas “Uzņēmējdarbība un inovācijas”, kā arī “’Infrastruktūra un pakalpojumi”, gada pēdējā ceturksnī plānots veikt ievērojamu apjomu maksājumu finansējuma saņēmējiem, kas rada tiešu iespaidu arī uz budžeta izdevumiem.

Tāpat finansējums ir nepieciešams par virssaistību apmēru apstiprināto projektu īstenošanai 2007.-2013.gada plānošanas perioda noslēgumā, tādējādi radot papildus slogu uz budžeta izdevumiem. Kopumā 2014.gadā ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda projektu īstenošanai būs nepieciešami 882,64 miljoni eiro (829, 48 milj. eiro 2007.-2013.gada plānošanas perioda projektiem, 53,16 milj. eiro 2014.-2020.gada plānošanas perioda projektu īstenošanai).

Dalīties