30.09.2014
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

Valdība Siguldas un Salacgrīvas novadiem piešķir finanšu līdzekļus dabas radīto stihiju novēršanai

Valdība nolēma piešķirt Siguldas novadam – 58 559 eiro un Salacgrīvas novadam – 64 586 eiro, lai novērstu dabas stihiju radītos postījumus un kompensētu izdevumus.

To paredz Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas sagatavotie Ministru kabineta rīkojuma projekti „Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem””, ko valdība akceptēja 2014. gada 30. septembrī.

2014. gada jūlijā Siguldas novadā spēcīgas lietusgāzes un vētra nodarīja zaudējumus pašvaldības ceļiem, Siguldas kapiem, Siguldas pils kompleksa arhīva ēkai, Siguldas pils drupu grantētajiem celiņiem un laukumiem. Savukārt Salacgrīvas novadā šī gada 28. augusta lielās lietusgāzes izraisīja pašvaldības ceļu un teritoriju aplūšanu.

Saskaņā ar kārtību, kādā piešķir un izlieto līdzekļus neparedzētiem gadījumiem, abas pašvaldības papildus nodrošinās 30% no kopējiem izdevumiem, kas nepieciešams dabas stihiju radīto postījumu novēršanai. Salacgrīvas novads nodrošinās līdzfinansējumu 27 679 eiro apmērā, bet Siguldas novads – 25 096 eiro apmērā.

Sabiedrisko attiecību nodaļa 
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija 
Tel.67026533 
E-pasts: prese@varam.gov.lv
www.varam.gov.lv

Dalīties