02.09.2014
Labklājības ministrija

Valdība piešķir papildu līdzekļus cilvēku ar invaliditāti asistentiem

Valdība otrdien, 2.septembrī, vienojās no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem piešķirt papildu līdzekļus 1,9 milj. eiro apmērā, lai 2014.gadā nodrošinātu asistenta pakalpojumu cilvēkiem ar invaliditāti. Tas nepieciešams, jo pieaudzis cilvēku ar invaliditāti skaits, kuriem nepieciešami asistenta pakalpojumi, informē Labklājības ministrija (LM).

Tāpat valdība vienojās, ka, izvērtējot valsts budžeta izpildes vienpadsmit mēnešu datus, nepieciešamības gadījumā LM pieprasīs vēl papildus 458 591 eiro.

Kopumā laikā no 2014.gada janvāra līdz augustam par 4233 cilvēkiem jeb 46% palielinājies klientu skaits, kuriem Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija (VDEĀVK) ir sniegusi atzinumu par asistenta pakalpojuma nepieciešamību. Pēc LM prognozēm līdz 2014. gada beigām asistenta pakalpojumus pašvaldībās saņems 5279 cilvēki ar invaliditāti jeb 39% no tiem cilvēki ar invaliditāti, kuriem līdz 1.augustam VDEĀVK sniegusi atzinumu par asistenta pakalpojuma nepieciešamību. 2014.gadā kopējie plānotie izdevumi asistenta pakalpojuma nodrošināšanai ir 5,9 milj. eiro, kas ir nepietiekami, lai nodrošinātu asistenta pakalpojumu visiem, kam tas ir nepieciešams.

Savukārt jautājumu par papildu līdzekļiem 2015.gadā un turpmākajos gados 5,8 milj.eiro apmērā asistenta pakalpojuma nodrošināšanai un ilgstošas sociālās aprūpes un rehabilitācijas pakalpojumu apmaksai Ministru kabinets turpinās skatīt 2015.gada valsts budžeta sagatavošanas gaitā.

Iepriekšminēto paredz valdībā izskatītais informatīvais ziņojums Par papildu nepieciešamo finansējumu asistenta pakalpojuma pieejamības nodrošināšanai pašvaldībās un samaksas par pakalpojumu sniegšanu paaugstināšanai institūcijās, kuras uz noslēgto līgumu pamata nodrošina valsts finansēto ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanu un rīkojuma projekts Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”.

Uz 2014.gada 1.augustu asistenta pakalpojumu sniedza 5074 asistenti 5095 cilvēkiem ar invaliditāti (no tiem 578 bērniem, 2647 cilvēkiem ar I invaliditātes grupu, 1870 cilvēkiem ar II invaliditātes grupu). Kopumā cilvēki ar invaliditāti minēto pakalpojumu saņem 117 pašvaldībās.

2014.gada 7 mēnešos cilvēki ar invaliditāti asistenta pakalpojumu izmantoja šādiem mērķiem: 3% - lai apmeklētu darbu, 2% - izglītības iegūšanai, 6% - dienas centru vai citu sociālās rehabilitācijas institūciju apmeklēšanai, 8% - lai regulāri iesaistītos dažādās sociālajās aktivitātēs, 9% - lai regulāri saņemtu ārstniecības pakalpojumus, 48% - brīvā laika aktivitātēm un 24% - vienreizējiem pasākumiem (ārstu un dažādu institūciju apmeklējums).

Atgādinām, ka asistenta pakalpojums paredzēts, lai palīdzētu cilvēkiem ar invaliditāti veikt ārpusmājas aktivitātes - nokļūt vietā, kur viņi mācās, strādā vai saņem pakalpojumus. Pakalpojuma mērķis ir sniegt atbalstu ikdienas dzīves aktivitātēs, veicināt cilvēku ar invaliditāti neatkarību un iekļaušanu sabiedrībā.

Lai kļūtu par asistentu, cilvēkam nav nepieciešama speciāla izglītība sociālās aprūpes jomā. Asistenta pienākumu var veikt arī cilvēka ar invaliditāti radinieks, tuvinieks vai cits cilvēks, kuram ir pieredze saskarsmē ar cilvēku ar invaliditāti un kuram cilvēks uzticas. Asistenta pakalpojumu pašvaldībā vienam cilvēkam var piešķirt līdz 40 stundām nedēļā.

 

 

Informāciju sagatavoja:
Marika Kupče, Komunikācijas nodaļas vadītāja, 67021581, 29538825, marika.kupce@lm.gov.lv

Dalīties