13.02.2015
Valsts kanceleja

Valdība kopā ar nevalstiskajām organizācijām vienosies par būtiskākajām prioritātēm 2015.gadā

Trešdien, 25.februārī, Ministru prezidente Laimdota Straujuma, nozaru ministri un Nevalstisko organizāciju (NVO) un Ministru kabineta (MK) sadarbības memorandu parakstījušās NVO tiksies, lai diskutētu par nozarei būtiskākajām aktualitātēm 2015.gadā.

Tikšanās laikā Ministru prezidente L.Straujuma runās par būtiskākajiem valdības uzdevumiem, kas veicami ciešā sadarbībā ar pilsonisko sabiedrību – īpaši pievēršoties jautājumiem par Latvijas NVO fonda ziņojuma izstrādi un tā ieviešanu valstī. Tāpat paplašinātas diskusijas paredzētas par Eiropas Savienības (ES) struktūrfondu līdzfinansēto aktivitāšu īstenošanu un plānotajiem ES fondu ieguldījumiem Labklājības nozarē 2014.-2020.gada plānošanas periodā.

Par Pilsoniskās sabiedrības attīstības prioritātēm 2015.gadā un valsts finansēta NVO fonda izveides progresu ziņos kultūras ministre un ministrijas amatpersonas, ziņojumu papildinās NVO puses pārstāvis Uldis Dūmiņš, Latvijas Pilsoniskās alianses padomes priekšsēdētājs.

Diskusijās plāno piedalīties arī labklājības ministrs un ministrijas atbildīgās personas, lai pārrunātu aktualitātes par plānotajiem 2014.-2020.gada ES fondu ieguldījumiem nodarbinātības un sociālās iekļaušanas politikas ieviešanai, t.sk. NVO iesaistes iespējām. Šo diskusiju vadīs Latvijas Samariešu apvienības direktors Andris Bērziņš.

Valsts kancelejas direktore, Memoranda īstenošanas padomes vadītāja Elita Dreimane sanāksmē informēs par MK un NVO sadarbības memoranda īstenošanu un padomes darbu 2014.gadā. E.Dreimane uzsver, ka 2014.gads ir īpaši nozīmīgs, jo šogad aprit 10 gadi, kopš tika sagatavots Memorands un tam pievienojās pirmās NVO.  Šo desmit gadu laikā Memorandu būs parakstījušas vairāk kā 350 organizācijas, tādēļ ir patiess prieks un gandarījums, ka NVO sektors un valdība var sevi uzskatīt par nozīmīgiem, uzticamiem un vērtīgiem sadarbības partneriem.

25.februāra pasākumā notiks jauno organizāciju pievienošanās Memorandam, svinīgi parakstot un apliecinot kopīgas sadarbības un mērķu īstenošanu.

Aicinām nevalstiskās organizācijas, kuras vēlas pievienoties Memorandam, par to informēt NVO un MK sadarbības memoranda īstenošanas padomes sekretariātu līdz 17.februārim, detalizētāka informācija pieejama šeit: http://ejuz.lv/b5

Memoranda parakstīšanās pasākums un tikšanās ar amatpersonām notiks no plkst. 10:00 līdz 13:30 Ministru kabineta Zaļajā zālē (Brīvības bulvāris 36, 2.stāvs) un bibliotēkā (459.telpa, 4.stāvs).

Mediju iespējas: foto, video tikšanās sākumā un mediju dalība pasākumā.

Aicinām iepazīties ar pasākuma darba kārtību, kā arī apskatīt infografiku par NVO un MK sadarbību.

Papildinformācija:

Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padome ir konsultatīva institūcija, kuras darbības mērķis ir veicināt Nevalstisko organizāciju un Ministru kabinetā sadarbības memoranda mērķu un principu īstenošanu valsts pārvaldē un sekmēt efektīvas un sabiedrības interesēm atbilstošas valsts pārvaldes darbību, nodrošinot pilsoniskās sabiedrības iesaisti lēmumu pieņemšanas procesos visos līmeņos un stadijās valsts pārvaldē, veicinot pilsoniskās sabiedrības attīstību. Padomes sekretariāta funkcijas īsteno Valsts kanceleja. Plašāka informācija par nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memorandu: http://ejuz.lv/b5.

Savukārt Padomes nolikums, sastāvs un sēžu protokoli pieejami šeit: http://ejuz.lv/b6

 

Laura Titāne
Komunikācijas departamenta konsultante
Tālr. +371 67082929
E-pasts: laura.titane@mk.gov.lv

Dalīties