30.09.2014
Satiksmes ministrija

Valdība atbalsta Salu tilta rekonstrukcijas darbu īstenošanu pirms ES fondu projekta

Otrdien, 30.septembrī, valdība atbalstīja divus Ministru kabineta (MK) rīkojuma projektus. Viens no tiem paredz atbalstīt Salu tilta rekonstrukcijas darbu īstenošanu pirms Eiropas Savienības (ES) fondu projekta apstiprināšanas. 
 
Valdībā apstiprinātais MK rīkojuma projekts „Izaugsme un nodarbinātība” 6.1.3.specifiskā atbalsta mērķa „Nodrošināt nepieciešamo infrastruktūru uz Rīgas maģistrālajiem pārvadiem un novērst maģistrālo ielu fragmentāro raksturu” sagatavots, lai Rīgas dome (RD) būtu tiesīga īstenot Salu tilta kompleksa rekonstrukcijas projektu, proti, pēc 2014.-2020.gada plānošanas perioda nacionālā līmeņa normatīvās bāzes pieņemšanas deklarēt veiktos izdevumus.
 
Projekta īstenošanai nepieciešamo finansējumu sākotnēji no saviem līdzekļiem nodrošinās RD. Savukārt uz Kohēzijas fonda (KF) līdzfinansējuma atmaksu finansējuma saņēmējs varēs pretendēt tikai pēc ES fondu projekta iesnieguma apstiprināšanas 2014. - 2020.gada plānošanas perioda ieviešanu regulējošo tiesību aktu noteiktā kārtībā.
 
Salu tilta rekonstrukcijas projekta īstenošanai 2014.gadā nepieciešamais finansējums ir 4.4 milj. eiro, savukārt projekta pabeigšanai 2015. un 2016. gadā kopējais nepieciešamais finansējuma apjoms ir attiecīgi 5.8 milj. eiro un 1.1 milj. eiro, t.sk. KF līdzfinansējums līdz 85% no projekta attiecināmajām izmaksām.
 
Ņemot vērā, ka Salu tilta rekonstrukcijas projekta izmaksas ir attiecināmās no 2014. gada 1. janvāra, RD ir uzsākusi projekta īstenošanu, t.sk. būvniecības darbus.
 
ES fondu projekta iesnieguma izstrāde, izvērtēšana un apstiprināšana, atbilstoši 2014. - 2020.gada plānošanas perioda ES fondu Uzraudzības komitejā apstiprinātajiem projekta iesniegumu atlases kritērijiem, tiks veikta pēc attiecīgo tiesību aktu spēkā stāšanās, proti, ES fondu 2014. – 2020.gada plānošanas perioda vadības likuma un tam pakārtoto MK noteikumu, kā arī MK noteikumu par specifiskā atbalsta mērķa ieviešanu stāšanās spēkā.
Projekta ietvaros plānots rekonstruēt vai izbūvēt 0.9 km pārvadu.
 
Savukārt valdībā otrais apstiprinātais MK rīkojuma projekts  „Par Eiropas Savienības fondu darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 6.3.1.specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt reģionālo mobilitāti uzlabojot valsts reģionālo autoceļu kvalitāti” ieviešanu” sagatavots, lai potenciālais projekta īstenotājs - VAS „Latvijas Valsts ceļi” - būtu tiesīgs uzsākt projektu īstenošanu, proti, iepirkuma līgumu slēgšanu. 
 
Projekta ietvaros plānots pārbūvēt valsts reģionālos autoceļus, kas savieno starptautiskas, nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centrus ar TEN-T autoceļu tīklu. Pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros plānots pārbūvēt 46,62 km valsts reģionālo autoceļu.
 
Tas ļaus nodrošināt stabilu autoceļu būvindustrijas nodrošinājumu ar pasūtījumiem, kā arī novērsīs būtisku darbu apjoma kritumu autoceļu būvniecības nozarē, kas savukārt veicinās arī mazākas svārstības autoceļu rekonstrukcijas izmaksās. Vienlaikus tiks uzsākta Valsts autoceļu sakārtošanas programmā 2014.-2020.gadam ietverto mērķu izpilde.
 
Pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros apstiprināmo projektu plānotais nepieciešamais finansējums 2014.gadā ir 7,11 milj. eiro, 2015.gadā ir 25,35 milj. eiro, 2016.gadā – 0,33 milj. eiro.
 
 
Rolands Rumba
Satiksmes ministrijas sabiedrisko attiecību speciālists
Tālrunis: 67028390, e-pasts: komunikacijas@sam.gov.lv
Dalīties