02.09.2014
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

Valdība atbalsta finansējuma piešķiršanu gāzes eksplozijas un spēcīgu lietusgāžu postījumu seku likvidēšanai pašvaldībās

Šodien, 2.septembrī, Ministru kabinets apstiprināja finansējuma piešķiršanu 18 962 eiro apmērā, lai likvidētu dzīvojamā ēkā notikušās gāzes eksplozijas sekas Liepājā un 39 773 eiro ilgstošu lietusgāžu laikā radīto postījumu novēršanai Alūksnes un Rēzeknes novados.

2014.gada  5. jūlijā gāzes eksplozijas rezultātā dzīvojamā mājā Vānes ielā 11, Liepājā, tika nodarīti ievērojamai materiāli zaudējumi pašvaldības īpašumā esošajai mājai un apkārtējām ēkām. Pašvaldības īpašumā esošo dzīvokļu izlauzto ārdurvju nomaiņai, izsisto logu iestiklošanai, cietušā un blakus esošo dzīvokļu renovācijai un koplietošanas telpu remontam, kā arī iekšējā gāzes vada remontam tika piešķirti 18 962 eiro. Liepājas pilsētas dome ir apņēmusies nodrošināt līdzfinansējumu 8 127 eiro apmērā gāzes eksplozijas seku likvidēšanai.

Vienlaikus valdība atbalstīja 39 773 eiro piešķiršanu Alūksnes un Rēzeknes novada pašvaldībām, lai segtu izdevumus, kas saistīti ar šī gada pavasarī spēcīgo un ilgstošo lietusgāžu laikā radīto postījumu novēršanu pašvaldību īpašumā un valdījumā esošajiem infrastruktūras objektiem.

Alūksnes novada autoceļa posmos Krustiņi - Palpierkalns, Jaunlaicene - Jānīši - Balti, Jaunzemi - Karitāni, kā arī Aizupītes un Alsviķu ciema ceļu posmos lietusgāžu dēļ ir izveidojušies izskalojumi, ko ir nepieciešams atjaunot. Minēto ceļa posmu remontdarbiem un lietusgāžu radīto postījumu novēršanai tiks atvēlēti 15 752 eiro, tajā skaitā 4 727 eiro no Alūksnes novada pašvaldības līdzekļiem un valdības piešķirtais finansējums 11 025 eiro apmērā.

Savukārt, lai segtu izdevumus, kas saistīti ar spēcīgo un ilgstošo lietusgāžu laikā radīto postījumu novēršanu Rēzeknes novada autoceļu posmos Tihanovka - Geikina, Pazareva - Lipski - Tihanovka, Niperova - Jurčenki, Klaugas - Kūkoji, Rukmoni - Zastenki, kā arī remontdarbiem Upes ielā Kaunatā un Līgo ielā Lipušķu ciemā, valdība atbalstījusi 28 748 eiro piešķiršanu Rēzeknes novada pašvaldībai. Savukārt Rēzeknes novada pašvaldība nodrošinās līdzfinansējumu 12 321 euro apmērā.

Liepājas, Rēzeknes un Alūksnes novada pašvaldībām finansējumu paredzēts piešķirt no valsts budžeta programmas „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”.

 

 

Sabiedrisko attiecību nodaļa
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
Tel.67026533
E-pasts: prese@varam.gov.lv
www.varam.gov.lv

Dalīties