30.09.2014
Labklājības ministrija

Valdībā apstiprina Valsts sociālās politikas monitoringa informācijas sistēmu

Labklājības ministrija (LM) ieviesīs Valsts sociālās politikas monitoringa informācijas sistēmu, samazinot administratīvu slogu dokumentu apritē un ieviešot jaunus e-pakalpojumus.

Tādejādi samazināsies iedzīvotāju gaidīšanas ilgums iesniegumu apstrādei, kā arī būs nodrošināta informācijas apmaiņa starp pastāvošām labklājības nozares informācijas sistēmām.

Iepriekšminēto paredz otrdien, 30.septembrī, valdībā apstiprinātais Ministru kabineta noteikumu projekts Valsts sociālās politikas monitoringa informācijas sistēmas noteikumi.

Lai pilnveidotu sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības organizēšanu, koordinēšanu un pārraudzīšanu, informācijas sistēmā iekļaus dažāda veida informāciju, tai skaitā informāciju par trūcīgām un maznodrošinātām personām, sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņēmējiem, kā arī informāciju par sociālo pakalpojumu sniedzējiem un to veiktajām pārbaudēm.

Tāpat izveidos e-pakalpojumus, kas nodrošinās attālinātu piekļuvi (pašam cilvēkam un pakalpojumu sniedzējam) informācijai par cilvēkam piešķirtajiem valsts sociālajiem pakalpojumiem. Tādā veidā iedzīvotāji varēs sekot līdzi savai rindai uz valsts finansētajiem sociālajiem pakalpojumiem, iesniegt sūdzību par sociālo pakalpojumu sniedzēja darba kvalitāti.

Vienlaikus iecerēts, ka sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības sniedzēji varēs LM elektroniski iesniegt arī pārskatus un atskaites.

Sistēma izstrādāta Eiropas Reģionālā attīstības fonda projekta Sociālās politikas monitoringa sistēmas pilnveide – SPP vienotās informācijas sistēmas izstrāde, ieviešana un e-pakalpojumu attīstīšana ietvaros.

Atgādinām, ka viens no likumdošanā noteiktajiem LM uzdevumiem sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības jomā ir veidot un uzturēt Valsts sociālās politikas monitoringa informācijas sistēmu, kas ir valsts informācijas sistēmas sastāvdaļa.

 

Viktorija Buraka
Komunikācijas nodaļas sabiedrisko attiecību speciāliste
T.67021666, 26100727
viktorija.buraka@lm.gov.lv

 

 

Dalīties