09.06.2015
Valsts kanceleja

Turpmāk valsts iestāžu vadītāju atlasi organizēs pēc vienotiem principiem

Otrdien, 9.jūnijā, valdība atbalstīja jauno valsts tiešās pārvaldes iestāžu vadītāju atlases kārtību, kas turpmāk līdzās atklātības kritērijam paredz nodrošināt pēc vienotiem principiem organizētus konkursus uz vadītāju amatiem valsts un pašvaldību iestādēs.

Valsts kancelejas direktora vietniece valsts pārvaldes un cilvēkresursu attīstības jautājumos Eva Upīte uzsver, ka līdz ar jauno kārtību vadītāju atlases procesā prioritāri tiks vērtēta pretendentu profesionalitāte un kompetence, pretēji līdzšinējai praksei, kad tikai atsevišķos gadījumos valsts iestāžu augstākā līmeņa vadītāji izvēlēti pēc augstākajiem profesionalitātes un atklātības standartiem. „Valsts pārvaldes darbības efektivitāte lielā mērā ir atkarīga tieši no iestāžu vadītāju profesionalitātes un kompetences līmeņa. Lai nodrošinātu valsts civildienesta profesionalitāti un politisko neitralitāti, iestāžu vadītāju atlase turpmāk tiks veikta centralizēti, piemērojot vienotus atlases principus un profesionālas personāla atlases metodes, kā arī iesaistot atlases procesā NVO pārstāvjus,” skaidro E.Upīte.

Viņa arī norāda, ka jaunā augsta līmeņa vadītāju atlases kārtība ilgtermiņā celt valsts pārvaldes konkurētspēju, jo īstenojot atklātus konkursus un vienotus atlases principus ir lielākas iespējas piesaistīt, noturēt un motivēt augsta līmeņa profesionāļus. „Līdz ar jauno atlases kārtību stratēģiskiem un augstākā līmeņa amatiem tiks nodrošināta labāko speciālistu atlase un mazināti korupcijas riski, kā arī tiks efektiviztēts cilvēkresursu atlases un pārvaldības process Šī ir labākā iespējamā prakse, kāda pārņemta no citām ES valstīm, t.sk., Nīderlandes un Lielbritānijas, kā arī no privātā sektora, kas ir īpaši svarīgi, jo sadarbība starp abiem sektoriem ir būtiska valsts pārvaldes progresīvai attīstībai,” skaidro E.Upīte.

Skaidrojot līdzšinējo kārtību, E.Upīte uzsver, ka patlaban valsts iestāžu vadītāju atlase ir katras iestādes kompetencē un ar Valsts kanceleju tiek saskaņoti tikai ierēdņa amata pārbaudes kritēriji. „Līdzšinējā prakse liecina, ka regulējums, kad katra ministrija rīko iestāžu vadītāju atlases procesu, neveicina vienotu pieeju un labās prakses pārmantojamību, ne arī resursu efektīvu izmantošanu. Tāpat netiek nodrošināta politiskā neitralitāte un neatkarība atlases procesā,” skaidro E.Upīte.

Līdz ar valdībā apstiprinātajiem noteikumiem turpmāk kopumā stiprināt cilvēkresursu attīstības politikas koordinācijas funkciju Valsts kancelejā, lai pēc iespējas efektīvāk īstenotu pārmaiņas valsts pārvaldē, ilgtermiņā attīstot profesionālu un efektīvu pārvaldības modeli saskaņā ar Cilvēkresursu attīstības koncepciju.

Jaunā augstākā līmeņa vadītāju atlase valsts pārvaldē stāsies spēkā no 2015. gada 1.septembra. Izņēmums piemērots diplomātiskajam un konsulārajam dienestam.

Jaunā kārtība ir nozīmīgs solis Valsts kancelejas sadarbībā ar augsta līmeņa ekspertiem izstrādātās Cilvēkresursu attīstības koncepcijas īstenošanai praksē. Būtiskākie koncepcijas soļi aplūkojami Valsts pārvaldes cilvēkresursu attīstības koncepcijas infografikā.

Signe Znotiņa - Znota
Ministru kabineta preses sekretāre
Tālr.: +371 28803639 / 67082919 
E-pasts: Signe.Znotina@mk.gov.lv

Dalīties