19.02.2019
Valsts kanceleja

Sāk meklēt jauno Valsts vides dienesta ģenerāldirektoru

Trešdien, 20. februārī, Valsts kanceleja izsludinājusi atklātu konkursu Valsts vides dienesta (VVD) ģenerāldirektora amatam. Pretendenti aicināti pieteikties līdz 11. martam. 

Atklātie konkursi ir viens no objektīvākajiem un uzticamākajiem veidiem, kā tiešām rūpīgi izvērtēt un atlasīt pretendentus augstākā līmeņa vadītāju amatiem un, galu gala – nonākt pie vislabākās izvēles. Tieši tāpēc es atzinīgi vērtēju to, ka arī Valsts vides dienesta ģenerāldirektors tiks izvēlēts šādā veidā,” norāda Valsts kancelejas direktors, konkursa komisijas loceklis Jānis Citskovskis.

Galvenās pretendentiem izvirzītās prasības ir nevainojama reputācija, augstākā izglītība ekonomikas, tiesību, vides vai dabas zinātņu jomā, vēlams maģistra grāds. Vismaz triju gadu nepārtraukta pieredze organizācijas vadītāja amatā vai citā vadošā amatā organizācijas vadītāja tiešā pakļautībā ar vismaz 40 padotajiem darbiniekiem, kas iegūta pēdējo 10 gadu laikā. 

Tāpat pretendentiem jābūt guvušiem starptautisku un/vai starpresoru sadarbības pieredzi, veiksmīgu pārmaiņu vadības pieredzi, kā arī viņiem jābūt izpratnei vides aizsardzības un dabas resursu izmantošanas uzraudzības un kontroles nodrošināšanu. Komisija pārliecināsies, vai amata pretendentiem ir zināšanas un izpratne par valsts pārvaldes uzbūvi un darbības pamatprincipiem, administratīvo procesu un budžeta plānošanu. Pretendentiem jāpiemīt teicamām stratēģiskās plānošanas, sadarbības, komunikācijas un prezentācijas prasmēm, kā arī jāpārvalda angļu valoda.

Pretendentu atlase notiks trīs kārtās. Pirmā kārta tiks uzsākta 12. martā, un tās laikā konkursa komisija izvērtēs iesniegtos dokumentus un pretendentu atbilstību obligātajām prasībām. 

Konkursa otrās kārtas ietvaros pretendenti skaidros savu motivāciju un iepazīstinās ar savu vīziju par iestādes un valsts pārvaldes nākotni, kā arī atbildēs uz 10 jautājumiem par valsts pārvaldes uzbūvi un darbības pamatprincipiem, budžeta plānošanu, administratīvo procesu iestādē un iestādes darbības jomu. 

Trešajā kārtā konkursa komisija izvērtēs pretendentu vadības kompetences. Balstoties uz gūto vērtējumu, kā arī uz visā konkursa gaitā novēroto, komisija noteiks, kurš no trešās kārtas dalībniekiem saņem visaugstāko vērtējumu kopumā. Ja būs nepieciešams, par šo pretendentu tiks apkopotas atsauksmes, kā arī veikta padziļināta reputācijas risku analīze. 

Konkursa noslēgumā komisijas izvēlēto atbilstošāko pretendentu ieteiks vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministram, kurš izlems, vai noteiktā pretendenta kandidatūru virzīt izskatīšanai Ministru kabinetā. Ja ministrs konkursa uzvarētāja kandidatūru virza izskatīšanai Ministru kabinetā un tur šī kandidatūra tiek apstiprināta, jaunais VVD ģenerāldirektors šajā amatā tiek iecelts uz 5 gadiem. 

Konkursa uzvarētājs, ieņemot VVD ģenerāldirektora amatu, saņems mēnešalgu 2353 EUR apmērā. Par sasniegtiem darba rezultātiem, atbilstoši valsts pārvaldē nodarbināto atlīdzības sistēmai, būs iespējams saņemt arī atlīdzības mainīgo daļu. Tāpat šis amats paredz iespēju saņemt veselības apdrošināšanu, sociālās garantijas un iespēju piedalīties Augstākā līmeņa vadītāju attīstības programmā. 

Konkursa pretendentu vērtēšanas komisiju vada Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretārs Rinalds Muciņš. Komisiju veido: Valsts kancelejas direktors Jānis Citskovskis, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretāra vietniece Alda Ozola, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Vides aizsardzības departamenta direktore Rudīte Vesere, Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs Ēriks Eglītis, Vides konsultatīvās padomes priekšsēdētājs Viesturs Ķerus, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Nodrošinājuma departamenta Personāla nodaļas vadītāja Jolanta Rauga. Pretendentu atlases procesā tiks aicināti piedalīties arī neatkarīgi novērotāji. Konkursa komisija sadarbosies arī ar drošības iestādēm. 

Šis ir jau piektais gads, kopš tiek īstenota centralizēta augstākā līmeņa vadītāju atlase, nodrošinot atklātu, godīgu un profesionālu kandidātu atlasi. Šādā veidā Valsts kancelejas rīkotajos 19 konkursos vadītāji izraudzīti 12 valsts tiešās pārvaldes iestādēm, piesaistot un motivējot darbam valsts pārvaldē augsta līmeņa profesionāļus.  

Valsts pārvaldes iestāžu vadītāju centralizētā atlase: INFOGRAFIKA

Konkursa sludinājums publicēts Nodarbinātības valsts aģentūras CV/Vakanču portālā un oficiālajā izdevumā  "Latvijas Vēstnesis".

Santa Jirgensone
Komunikācijas departamenta konsultante
Tālrunis: 67082922
E-pasts: santa.jirgensone@mk.gov.lv 

Dalīties