02.09.2014
Satiksmes ministrija

Sabiedriskā transporta pakalpojuma sniedzējiem segs zaudējumus 1.9 milj. eiro apmērā

Otrdien, 2.septembrī, Ministru kabinets atbalstīja Satiksmes ministrijas sagatavoto informatīvo ziņojumu, kas paredz piešķirt 1.9 milj. eiro sabiedriskā transporta pakalpojuma sniedzējiem zaudējumu segšanai.

Tas nodrošinās sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanas nepārtrauktību un 2014. gada zaudējumu kompensēšanu sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem pārvadājumos ar autobusiem.

Kopējais valsts piešķirtais finansējums 2014. gadam sabiedriskā transporta pakalpojumu nodrošināšanai pārvadājumos ar autobusiem ir 33.5 milj. eiro. Ievērojot faktisko zaudējumu apmēru par 2014. gada 1. pusgadu, kā arī kopējos sabiedriskā transporta pakalpojumu ieņēmumus un izdevumus ietekmējošos faktorus, ir aprēķināts, ka 2014. gadā papildus valsts budžetā piešķirtajam finansējumam sabiedriskā transporta pakalpojumu nodrošināšanai vēl nepieciešami 2.6 milj. eiro.

Atsevišķiem uzņēmumiem pēc 2014. gada 1. pusgada rezultātiem nav kompensēti vismaz 30% no zaudējumiem, kas rada finansiālas problēmas norēķinos ar uzņēmuma darbiniekiem un piegādātājiem. Tāpēc, lai nodrošinātu sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanas nepārtrauktību līdz 2014. gada beigām (sevišķi lauku rajonos), sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem no papildus nepieciešamā finansējuma 2.6 milj. eiro, uz doto brīdi ir nepieciešami 1.9 milj. eiro, kas ir aprēķināts nesegto zaudējumu apjoms bez valsts garantētās peļņas.

Ievērojot to, ka valsts garantētā peļņa atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam tiek aprēķināta par kalendāro gadu, tad sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem peļņas daļa būtu aprēķināma un izmaksājama 2015. gadā.

 

 

Rolands Rumba
Satiksmes ministrijas sabiedrisko attiecību speciālists
Tālrunis: 67028390, e-pasts: komunikacijas@sam.gov.lv

Dalīties