20.12.2016
Veselības ministrija

Prioritārajās veselības aprūpes jomās uzlabos ārstniecības iestāžu infrastruktūru

Šodien, 20.decembrī, Ministru kabineta sēdē tika atbalstīts Veselības ministrijas izstrādātais noteikumu projekts, kurā noteikta kārtība, kādā īsteno Eiropas Savienības struktūrfondu līdzfinansētos projektus augstas intensitātes stacionāro ārstniecības iestāžu infrastruktūras attīstībai.*

Specifiskā atbalsta mērķis ir uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru.

Finansējumu specifiskā atbalsta 1. un 2. projektu iesniegumu atlases kārtā saņems terciārā un reģionālā līmeņa slimnīcas, kā arī monoprofila iestādēs, kas nodrošina rehabilitācijas, dzemdību palīdzības un traumatoloģijas pakalpojumu sniegšanu**, kā arī finansējumu A korpusa otrās kārtas būvniecības projektam saņems VISA „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”. Ieviešanas nosacījumi atbalsta saņemšanai pārējām ārstniecības iestādēm tiks izstrādāti pēc politikas plānošanas dokumenta par veselības nozares attīstību izstrādes.

Paredzēts, ka atbalstu ārstniecības iestādes saņems ieguldījumiem infrastruktūras attīstībā, kas daļēji vai pilnībā saistīta ar neatliekamās medicīniskās palīdzības un veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu četrās prioritārajās – sirds un asinsvadu, onkoloģijas, bērnu, sākot no perinatālā un neonatālā perioda, aprūpes, kā arī psihiskās veselības aprūpes jomās. Projekta īstenošanas rezultātā infrastruktūra veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanai tiks attīstīta 13 ārstniecības iestādēs.

„Ir ļoti svarīgi, lai vietās, kur koncentrējas labākie speciālisti un tiek nodrošinātas svarīgākās manipulācijas, valsts spētu nodrošināt atbilstošu tehnoloģisku līmeni. Latvijā ir ļoti augsts saslimšanas un mirstības rādītājs tieši onkoloģijas un sirds un asinsvadu jomā, tāpēc mums jānodrošina pēc iespēji labāki infrastruktūras apstākļi vietās, kur šīs saslimšanas tiek diagnosticētas un ārstētas,” uzsver veselības ministre Anda Čakša.

Specifiskā atbalsta mērķa ietvaros tiks atbalstīta projekta vadības nodrošināšana, būvdarbi, tehnoloģiju iegāde, piegāde un montāža, infrastruktūras attīstība kvalitātes nodrošināšanas sistēmas ieviešanai un informācijas un publicitātes pasākumu nodrošināšana.

Specifiskā atbalsta 1. un 2. projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros būs pieejams kopējais finansējums 174 milj. eiro apmērā, tai skaitā ERAF finansējums – 135 milj.eiro apmērā un nacionālais finansējums 39,2 milj. eiro apmērā.

 

* Noteikumi par darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 9.3.2. specifiskā atbalsta mērķa „Uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru” projektu iesniegumu atlases pirmo un otro kārtu

** SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”, VSIA „Bērnu klīniskā universitātes slimnīca”, SIA „Rīgas Dzemdību nams”, VSIA „Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca”, VSIA „Nacionālais rehabilitācijas centrs "Vaivari"”, SIA „Daugavpils reģionālā slimnīca”, SIA „Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca”, SIA „Liepājas reģionālā slimnīca”, SIA „Jelgavas pilsētas slimnīca”, SIA „Vidzemes slimnīca”, SIA „Jēkabpils reģionālā slimnīca”, SIA „Rēzeknes slimnīca”

 

Agnese Zarāne
Veselības ministrijas 
Komunikācijas nodaļas preses sekretāre
tālrunis: 67876106; 20388356;
e-pasts: agnese.zarane@vm.gov.lv

Dalīties