17.01.2014

Pilnveidos KNAB likuma regulējumu iestādes darba efektivizēšanai

Piektdien, 17.janvārī Ministru prezidenta Valda Dombrovska uzdevumā izveidota augsta līmeņa ekspertu darba grupa Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja likuma regulējuma pilnveidošanai un iestādes darba efektivizēšanai. Darba grupu vadīs Valsts kancelejas direktore Elita Dreimane.

Valsts kancelejas direktore Elita Dreimane uzsver, ka prioritāte ir normalizēt iestādes darbu, nodrošinot tās pamata funkcijas – korupcijas novēršanu un apkarošanu, nevis neproporcionāli lielus laika un cilvēkresursus tērēt ar pamatdarbu nesaistītām darbībām. „Sistemātisko un ilgstoši neatrisināto problēmsituāciju dēļ šobrīd pastāv risks stratēģiski svarīgas institūcijas nepilnvērtīgam darbam un visām no tā izrietošajām sekām. Tādēļ tiks izstrādātas izmaiņas KNAB likumā, iestrādājot konkrētus Ministru prezidentam iesniegtos priekšlikumus KNAB pārvaldības un efektivitātes uzlabošanai, t.sk., precizēt iestādes amatpersonu juridisko statusu, premjera veiktās pārraudzības saturu un apjomu u.c.,” skaidro E.Dreimane.

Viņa norāda, ka darba grupas izstrādātajam likumprojektam jāparedz risinājums arī KNAB priekšnieka disciplināratbildības reglamentam, kas regulētu priekšnieka atbildību, gan nodrošinātu garantiju pret risku, ka disciplinārā atbildība varētu tikt izmantota, lai ļaunprātīgi ietekmētu biroja darbību. Tāpat likumprojektā jāparedz KNAB pašpārvaldes – biroja padomes – lomas pastiprināšanu. Darba grupai jāizvērtē nepieciešamība KNAB likumā saglabāt biroja teritoriālās nodaļas kā biroja struktūrvienības u.c.

Darba grupa ir izveidota, balstoties uz augsta līmeņa ekspertu grupas ģenerālprokurora Ērika Kalnmeiera vadībā izdarītajiem secinājumiem un Ministru kabineta lēmumu. Ar visiem priekšlikumiem KNAB darbības efektivitātes uzlabošanai, ko izstrādāja eksperti ģenerālprokurora vadībā var iepazīties Ģenerālprokuratūras mājaslapā.  

Likumprojektu par grozījumiem KNAB likumā izstrādās darba grupa šādā sastāvā: Finanšu ministrijas valsts sekretāra vietniece Baiba Bāne, Valsts kancelejas Valsts pārvaldes attīstības departamenta vadītāja vietnieks Ģirts Blumers, Augstākās tiesas Judikatūras nodaļas vadītājs Pāvels Gruziņš, Valsts kancelejas Juridiskā departamenta vadītāja vietniece Solveiga Līce, Valsts ieņēmumu dienesta Nodokļu pārvaldes Juridiskās daļas vadītāja Līga Loca, Tieslietu ministrijas Valststiesību departamenta direktore Sanita Mertena, Ģenerālprokuratūras Darba analīzes un vadības departamenta Metodikas nodaļas prokurors Salvis Rūtiņš, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieks Jaroslavs Streļčenoks, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja Juridiskās un personālvadības nodaļas vadītāja pienākumu izpildītāja Inese Terinka.  

Darba grupai likumprojekts jāiesniedz Ministru prezidentam līdz 2014.gada 1.decembrim. 

 

Signe Znotiņa - Znota
Ministru kabineta preses sekretāre
Tālr.: +371 28803639 / 67082919 begin_of_the_skype_highlighting
E-pasts: Signe.Znotina@mk.gov.lv

Dalīties