19.08.2014
Kultūras ministrija

Piešķirti līdzekļi kultūras institūciju infrastruktūras un tehniskā aprīkojuma uzlabošanai

Šodien, 19. augustā, Ministru kabineta sēdē tika pieņemts Kultūras ministrijas (KM) iesniegtais rīkojuma projekts par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”, ko KM sagatavojusi sadarbībā ar valsts akciju sabiedrību „Valsts nekustamie īpašumi” (VNĪ) kultūras institūciju izmantoto ēku tehniskā stāvokļa defektu novēršanai un neatliekamu pasākumu veikšanai.

Finansējums piešķirts KM līdz 297 317 eiro (Latvijas Nacionālā teātra, Dailes teātra, Latvijas Leļļu teātra, Valmieras drāmas teātra, Latvijas Mūzikas akadēmijas un Latvijas Mākslas akadēmijas infrastruktūras un tehniskā aprīkojuma uzlabošanai), kā arī Finanšu ministrijai (VNĪ) līdz 187 015 eiro renovācijas un rekonstrukcijas darbu nodrošināšanai Latvijas Neredzīgo bibliotēkā, Āraišu arheoloģiskajā muzejparkā un Cēsu mūzikas vidusskolā.

KM ir apkopojusi informāciju par izdevumiem neatliekamajiem remontdarbiem un tehnisko problēmu risināšanai 2014.gadā teātros, koncertorganizācijās, tās padotības iestādēs un augstskolās, konstatējot, ka tajās ir izveidojusies situācija, kas rada riskus skatītāju, darbinieku drošībai un dzīvībai, kā arī, tiek negatīvi ietekmēta izrāžu kvalitāte, augstskolu un padotības iestāžu darbība un attīstības iespējas.

Papildu finansējums līdz 73 564 eiro apmērā tiks piešķirts Latvijas Nacionālā teātra skatuves mehāniskiem un elektroniskiem remontdarbiem un skaņas iekārtu materiāli tehniskās bāzes atjaunošanai un pilnveidošanai. Dailes teātrim, lai veiktu ugunsdrošības un citus apmeklētāju drošībai nepieciešamos pasākumus tiks piešķirti līdz 4077 eiro, savukārt Latvijas Leļļu teātris saņems līdz 16 660 eiro fasādes apdares darbiem un lietus ūdens novadīšanai. Valmieras drāmas teātris veiks Lielās zāles skatuves grīdas dēļu nomaiņu, kam būs nepieciešami līdz 17 840 eiro, bet KM pakļautībā esošajām augstskolām – Latvijas Mūzikas akadēmijai un Latvijas Mākslas akadēmijai – attiecīgi tiks piešķirti līdzekļi ventilācijas projekta izstrādei un realizācijai līdz 120 718 eiro apmērā un neatliekamu ugunsdrošības pasākumu nodrošināšanai līdz 64 458 eiro apmērā.

Būtiski uzlabojumi tiks veikti arī VNĪ pārvaldībā esošajos kultūras infrastruktūras objektos – līdz 68 808 eiro tiks izlietoti Latvijas Neredzīgo bibliotēkas jumta renovācijai, tāpat renovācijai Āraišu arheoloģiskajā muzejparkā būs nepieciešami līdz 81 324 eiro, bet Cēsu mūzikas vidusskolas apkures sistēmas rekonstrukcijai – līdz 36 883 eiro.

 

Informāciju sagatavoja:
Baiba Kauliņa,
Kultūras ministrijas sabiedrisko attiecību speciāliste – mājas lapas redaktore
67330306
Baiba.Kaulina@km.gov.lv 

Dalīties