12.08.2014
Izglītības un zinātnes ministrija

Pašvaldības saņems mērķdotācijas pedagogu darba samaksai

Valdība šodien, 12.augustā, apstiprināja Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) sagatavoto rīkojuma projektu par mērķdotāciju sadalījumu pašvaldībām un to izglītības iestādēm 2014.gadam, tādējādi pedagogi jau augustā zinās savu atalgojumu.

Pašvaldības saņems mērķdotācijas pašvaldību pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu, pašvaldību speciālās izglītības iestāžu, pašvaldību profesionālās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām. Tāpat piešķirta mērķdotācija interešu izglītības programmu un sporta skolu pedagogu daļējai darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām.

Pašvaldības mērķdotācijas veidā saņems arī finansējumu to speciālajām pirmsskolas izglītības iestādēm, internātskolām, Izglītības iestāžu reģistrā reģistrētajiem attīstības un rehabilitācijas centriem un speciālajām internātskolām bērniem ar fiziskās un garīgās attīstības traucējumiem, kā arī pašvaldību izglītības iestādēs bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām.

Finansējums 2014.gada septembrim-decembrim aprēķināts atbilstoši aktuālajam izglītojamo skaitam pēc 27.maija datiem – 246 002 izglītojamie - un pedagogu likmju skaitam, kas ieguvuši kvalitātes pakāpes. Tāpat finansējuma sadalē ņemts vērā tas, ka ar šā gada 1.septembri tiks paaugstināta zemākā amata algas likme pedagogiem līdz 420 eiro.

Kopējais finansējums mērķdotācijās pašvaldībām 2014.gadam ir  324,7 miljoni eiro.

Ministru kabinets (MK) šodien apstiprināja arī grozījumus noteikumos par mērķdotāciju sadali pedagogu darba samaksai pašvaldību izglītības iestādēm un noteikumos par profesionālās izglītības programmu īstenošanas minimumu uz vienu izglītojamo, tādējādi precizējot normatīvo aktu bāzi.

Ar rīkojuma projektu “Par mērķdotāciju sadalījumu pašvaldībām – pašvaldību izglītības iestādēm 2014.gadam” iespējams iepazīties šeit:

http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40330508&mode=mk&date=2014-08-12

Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 5.jūlija noteikumos Nr.523 “Kārtība, kādā aprēķina un sadala valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu darba samaksai pašvaldību izglītības iestādēs, kurās īsteno profesionālās pamatizglītības, arodizglītības un profesionālās vidējās izglītības programmas”” pieejams MK mājaslapā:

http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40330373&mode=mk&date=2014-08-12

Ar valdībā apstiprināto noteikumu projektu “Grozījums Ministru kabineta 2007.gada 2.oktobra noteikumos Nr.655 “Noteikumi par profesionālās izglītības programmu īstenošanas izmaksu minimumu uz vienu izglītojamo”” var iepazīties šeit:

http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40330375&mode=mk&date=2014-08-12

 

Laura Zaharova
Izglītības un zinātnes ministrijas
Komunikācijas un dokumentu pārvaldības nodaļas
vecākā konsultante sabiedrisko attiecību jautājumos
prese@izm.gov.lv
67047893
www.izm.gov.lv

Dalīties