Aktualitātes

01.07.2014 Ekonomikas ministrija

Veicinot Latvijas tūrisma nozares ilgtspējīgu attīstību un palielinot Latvijas tūrisma produktu konkurētspēju ārvalstu tirgos, Ekonomikas ministrija sadarbībā ar profesionālajām un reģionālajām tūrisma nozares apvienībām ir izstrādājusi „Latvijas tūrisma attīstības pamatnostādnes 2014. - 2020.

01.07.2014 Tieslietu ministrija

Šodien, 1.jūlijā, Ministru kabinets apstiprināja grozījumus virknē likumu, ar ko plānots ieviest elektronisko uzraudzības sistēmu, ko varēs piemērot notiesāto nosacītas pirmstermiņa atbrīvošanas no soda gadījumā.

01.07.2014 Ekonomikas ministrija

Ministru kabinets šodien, 1.jūlijā, apstiprināja grozījumus aktivitātes „Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi” īstenošanas nosacījumos, dodot tiesības Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrai (LIAA) nepieciešamības gadījumā lemt par projektu īstenošanas termiņa pagarināšanu

01.07.2014 Ekonomikas ministrija

Ministru kabineta sēdē šā gada 1. jūlijā tika atbalstīti Ekonomikas ministrijas rosinātie grozījumi valsts atbalsta programmā, kuras ietvaros valsts akciju sabiedrībā „Latvijas Attīstības finanšu institūcija Altum” komersanti var saņemt aizdevumus konkurētspējas uzlabošanai.

01.07.2014 Satiksmes ministrija

Valdībā apstiprināta jauna kārtība, kādā Satiksmes ministrija (SM) atzīst augstākā līmeņa domēna „.lv” reģistra un elektroniskās numurēšanas sistēmas uzturētāju, kā arī noteiktas prasības reģistra uzturētājam un to izpildes uzraudzībai.

01.07.2014 Iekšlietu ministrija

Otrdien, 1.jūlijā, Ministru kabinets izdeva rīkojumu "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"", kas paredz piešķirt Iekšlietu ministrijai (Iekšlietu ministrijas veselības un sporta centram) 506 478 euro, lai segtu izdevumus, kas saistīti a

01.07.2014 Finanšu ministrija

Otrdien, 1. jūlijā, Ministru kabineta (MK) sēdē izskatīja un atbalstīja noteikumus par pētniecības un attīstības (P&A) darbību uzņēmumu ienākuma nodokļa piemērošanai. Tie izstrādāti, ņemot vērā grozījumus likumā “Par uzņēmumu ienākuma nodokli”.

01.07.2014 Iekšlietu ministrija

Otrdien, 1.jūlijā, Ministru kabineta sēdē pieņēma Ministru kabineta noteikumus „Patvēruma meklētāju reģistra noteikumi”. Vienota reģistra izveide un savlaicīga informācijas ievade reģistrā uzlabos iestāžu savstarpējo sadarbību.

01.07.2014 Iekšlietu ministrija

Otrdien, 1.jūlijā, Ministru kabineta sēdē atbalstīts likumprojekts "Grozījumi Dzīvesvietas deklarēšanas likumā". Līdz ar to personai, kurai noteikts rīcībspējas ierobežojums, tie paredzētas tiesības arī pašai deklarēt savu dzīvesvietu.

27.06.2014 Valsts kanceleja

Ceturtdien, 26.jūnijā, Ministru prezidente Laimdota Straujuma kopā ar pārējo Eiropas Savienības (ES) valstu un valdību vadītājiem Iprā (Beļģija) pieminēja Pirmā pasaules kara simtgadi.

Lapas