Aktualitātes

14.04.2020 Tieslietu ministrija

Otrdien, 14. aprīlī, Ministru kabinets atbalstīja Tieslietu ministrijas izstrādāto likumu par fiziskās personas atbrīvošanu no parādsaistībām un ar to saistīto sešu likumprojektu paketi, ar kuru plānots nodrošināt iespēju fiziskām personām, kurām ir zemi ienākumi un neliels parādsaistību apmērs, noteiktā kārtībā atbrīvoties no tādām parādsaistībām, kas radušās no patērētāja kreditēšanas līguma Patērētāju tiesību aizsardzības likuma izpratnē. 

09.04.2020 Ministru Kabinets

Ministru kabinets 9. aprīļa ārkārtas sēdē pieņēma būtiskus lēmumus, kas atvieglo medicīnisko ierīču un individuālo aizsardzības līdzekļu nodrošināšanu, kā arī nosaka jaunus pasākumus izglītības un Covid-19 izplatības kontroles jomās.  

07.04.2020 Ministru Kabinets

Turpinot darbu pie Covid-19 izplatības ierobežošanas un ar to saistīto seku novēršanas, Ministru kabinets ir pagarinājis ārkārtējās situācijas termiņu un pieņēmis vairākus lēmumus papildus jau spēkā esošajiem pasākumiem, tādā veidā nodrošinot valsts, pašvaldību un citu pakalpojumu sniedzēju darbu un sadarbību krīzes laikā. Lēmumi par ierobežojumu termiņa pagarinājumu ir pieņemti saskaņā ar epidemiologu rekomendācijām un rūpējoties par sabiedrības veselību un drošību.

07.04.2020 Tieslietu ministrija

Otrdien, 7. aprīlī, Ministru kabinets atbalstīja Tieslietu ministrijas sagatavoto rīkojuma projektu, ar kuru atstādinātajai Valsts zemes dienesta ģenerāldirektorei Solvitai Zvidriņai piemērojams disciplinārsods, atbrīvošana no amata.

07.04.2020 Valsts kanceleja

Šodien, Pasaules Veselības dienā, sakām lielu PALDIES mūsu mediķiem, kas pašaizliedzīgi rūpējas par sabiedrības veselību un ir nomodā par Covid-19 izplatības ierobežošanu.

#PaliecMājās #MazgāRokas #2metri

 

07.04.2020 Kultūras ministrija

Lai plašsaziņas līdzekļi varētu turpināt operatīvas un kvalitatīvas informācijas nodrošināšanu sabiedrībai Covid-19 radītās ārkārtējās situācijas laikā, valdība 7. aprīlī apstiprināja Kultūras ministrijas (KM), Mediju politikas konsultatīvās padomes un NEPLP izstrādātos mediju atbalsta pasākumus, to īstenošanai piešķirot 2 040 928 eiro no valsts budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem.

07.04.2020 Kultūras ministrija

Valdība 7. aprīļa sēdē lēma atbalstīt Kultūras ministrijas (KM) priekšlikumu paplašināt pašnodarbināto personu loku, kuras var pretendēt uz dīkstāves pabalstu Covid-19 izraisītās ārkārtējās situācijas laikā. Līdz ar valdības lēmuma stāšanos spēkā, dīkstāves pabalstam VID varēs pieteikties arī autortiesību un blakustiesību īpašnieki, kuri saņem autoratlīdzības.

07.04.2020 Ārlietu ministrija

2020. gada 7. aprīlī Ministru kabinets atbalstīja četru civilo ekspertu – Raimonda Deičmaņa, Evas Ikaunieces, Raimonda Koptenkova un Oskara Kastēna – dalības laika pagarināšanu Eiropas Savienības (ES) Padomdevēja misijā civilā drošības sektora reformām Ukrainā (European Union Advisory Mission

07.04.2020 Iekšlietu ministrija

Otrdien, 7. aprīlī, Ministru kabinets (MK) pieņēma grozījumus Apsardzes darbības licencēšanas noteikumos, kas paredz uzlikt par pienākumu apsardzes komersantiem, kuri sniedz inkasācijas apsardzes pakalpojumus, izveidot iekšējās kontroles sistēmu, lai samazinātu un novērstu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma, un proliferācijas finansēšanas gadījumus.

07.04.2020 Iekšlietu ministrija

Otrdien, 7. aprīlī, Ministru kabinets (MK) pieņēma MK noteikumus “Ieroču un munīcijas aprites kvalifikācijas pārbaudījuma saturs un norises kārtība, un valsts nodevas apmērs un maksāšanas kārtība”.

Lapas