Aktualitātes

11.08.2020 Satiksmes ministrija

Latvijai ir skaidra pozīcija un mērķis Rail Baltica dzelzceļa trases pārvaldībā virzīties uz vienota vairāku valstu institucionāli integrēta pārvaldītāja izveidi, vienlaikus turpinot visus ar projektēšanu, būvniecību un trases ekspluatācijas plānošanu saistītos darbus.

11.08.2020 Kultūras ministrija

Valdība šodien, 11. augustā, lēma atvieglot nosacījumus kultūras pasākumu organizēšanai. No 17. augusta un turpmāk kultūras pasākumos telpās varēs pulcēties līdz 1 000 cilvēku, savukārt kultūras norišu vietas strādāt ilgāk no plkst. 06:00 līdz 02:00; izņēmums būs izklaides vietas, t.sk. diskotēkas, kurās darbs būs jābeidz ne vēlāk kā plkst. 24:00.

11.08.2020 Ministru Kabinets

Otrdien, 11. augustā, Ministru kabinets, balstoties uz epidemiologu ieteikumiem, pieņēma lēmumu nedaudz samazināt atsevišķus Covid-19 izplatību ierobežojošus pasākumus, ņemot vērā, ka Latvijā inficēto skaita pieaugums ir būtiski mazāks nekā pārējās Eiropas Savienības dalībvalstīs. Vienlaikus tiks turpināta rūpīga saslimstības rādītāju uzraudzība, lai operatīvi varētu lemt par nepieciešamību atgriezties pie stingrākiem ierobežojumiem, ja situācija pasliktināsies.

11.08.2020 Ekonomikas ministrija

Veicot grozījumus 2020. gada 9. jūnija Ministru kabineta noteikumos Nr.360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”, Ministru kabinets š.g. 11. augusta sēdē lēma no 17. augusta mazināt atsevišķus noteiktos pulcēšanās ierobežojumus ēdināšanas pakalpojumu sniedzējiem un organizētiem pasākumiem, t.sk. kongresiem, konferencēm, dažādām svinībām, utt.

11.08.2020 Veselības ministrija

No 17. augusta, ievērojot piesardzību, pasākumos varēs pulcēties lielāks skaits cilvēku, kā arī sabiedriskās ēdināšanas vietas varēs atsākt strādāt līdz plkst. 2.00 naktī. Vienlaikus palielinās katra paša atbildība, izvērtējot riskus savai un tuvinieku veselībai.

11.08.2020 Labklājības ministrija

Šodien, 11. augustā, valdības pieņemtie noteikumi "Kārtība, kādā no apreibinošām vielām un procesiem atkarīgas personas saņem sociālās rehabilitācijas pakalpojumus" nosaka, ka turpmāk valsts finansētais sociālās rehabilitācijas pakalpojums pilngadīgajiem un bērniem, kuri  atkarīgi no apreibinošām vielām un procesiem, būs pieejams ne tikai institūcijā, bet arī dzīvesvietā.

11.08.2020 Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

Rīga, 2020. gada 11. augustā – Ministru kabinetā (MK) apstiprināts Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) sagatavotais informatīvais ziņojums “Ainavu politikas pamatnostādņu 2013. – 2019. gadam īstenošanas ex-post novērtējums”. Tajā secināts, ka panākts nozīmīgs ieguldījums ainavu kvalitātes, plānošanas un pārvaldības pilnveidē, uzlabojot iedzīvotāju un publiskās pārvaldes kompetenci par ainavu vērtībām, to saglabāšanu un pārvaldību.

11.08.2020 Iekšlietu ministrija

Otrdien, 11. augustā, Ministru kabinets apstiprināja jaunus pilnvarotos pārstāvjus uz Latvijas robežas. Lai īstenotu Latvijas Republikai paredzētās funkcijas, kas noteiktas saskaņā ar starptautiskajiem līgumiem, kuri noslēgti ar kaimiņvalstīm, konkrētos valsts robežas posmos no robežsargu vidus ieceļ Latvijas Republikas pilnvarotos robežas pārstāvjus un viņu vietniekus.

11.08.2020 Iekšlietu ministrija

Otrdien, 11. augustā, Ministru kabinets izdeva rīkojumu uzņemt Latvijas pilsonībā naturalizācijas kārtībā 59 personas, tajā skaitā 7 viņu nepilngadīgos bērnus.

11.08.2020 Satiksmes ministrija

Valdība šodien, 11. augustā, atbalstīja konkursa "Maksas televīzijas pakalpojuma nodrošināšana zemes apraidē" komisiju un nolikumu.

Lapas