Aktualitātes

14.07.2020 Kultūras ministrija

Valdība pēc Kultūras ministrijas (KM) iniciatīvas 14. jūlija sēdē lēma paplašināt pretendentu loku, kuri var pieteikties atbalstam Valsts kultūrkapitāla fonda (VKKF) mērķprogrammā “Radošo personu nodarbinātības programma.” Turpmāk uz atbalstu varēs pretendēt arī Valsts ieņēmumu dienestā (VID) kā saimnieciskās darbības veicējas reģistrējušās pašnodarbinātās radošās personas, kuras laika posmā no š.g. 13. marta līdz 31. maijam ir saņēmušas autoratlīdzības maksājumus, kā arī VID administrēto dīkstāves pabalstu.

14.07.2020 Valsts kanceleja

Noslēdzies Valsts zemes dienesta ģenerāldirektora atlases konkurss, un konkursa komisija par konkursa uzvarētāju atzinusi Vitu Narnicku. Konkursa uzvarētāja guvusi arī Ministru prezidenta biedra, tieslietu ministra Jāņa Bordāna atbalstu, viņas kandidatūru jāvirza apstiprināšanai Ministru kabinetā.

14.07.2020 Izglītības un zinātnes ministrija

Lai izglītības iestāde saņemtu papildu finansējumu padziļināto izglītības programmu īstenošanai, tai trīs gadu periodā būs jāuzrāda augstāki rezultāti – to paredz Izglītības un zinātnes ministrijas izstrādātie grozījumi valsts pamatizglītības standartā un pamatizglītības programmu paraugos.

14.07.2020 Ekonomikas ministrija

Ministru kabinets 14. jūlija sēdē apstiprināja jaunu atbalsta programmu uzņēmējiem alternatīvo ieguldījumu fonda izveidošanai Covid-19 krīzes ietekmēto lielo uzņēmumu atbalstam. Arī Eiropas Komisija jau š.g. 6.jūlijā ir apstiprinājusi Latvijas iniciatīvu uzsākt šādu atbalsta programmu, līdz ar to atbalsts uzņēmējiem būs pieejams jau tuvāko nedēļu laikā, par ko informēs fonda pārvaldnieks AS “Attīstības finanšu institūcija Altum”.

14.07.2020 Izglītības un zinātnes ministrija

No nākamā studiju gada doktorantūrā studējošajiem būs iespēja saņemt atalgojumu – vismaz 1000 eiro mēnesī pirms nodokļu nomaksas, un to līdz 2023. gada beigām finansēs ar Eiropas Savienības (ES) struktūrfondu atbalstu, paredz šodien, 14. jūlijā, valdībā apstiprinātie noteikumu grozījumi un jaunais doktorantūras modelis.

14.07.2020 Ekonomikas ministrija

Ministru kabineta ārkārtas sēdē š.g. 14. jūlijā apstiprinātas divas jaunas atbalsta programmas nodarbinātības sekmēšanai Covid-19 krīzes seku pārvarēšanai nodarbinātības sekmēšanai eksportējošiem un tūrisma nozares uzņēmumiem.

14.07.2020 Zemkopības ministrija

Valdība otrdien, 14. jūlijā, uzklausīja Zemkopības ministrijas sagatavoto informatīvo ziņojumu par meža ugunsdzēsības situāciju Valsts meža dienestā (VMD).

14.07.2020 Labklājības ministrija

Ārkārtējās situācijas laikā ir būtiski palielinājies ģimenes konfliktsituāciju skaits - gan sadzīviska rakstura konflikti, gan konflikti ar vardarbības pielietošanu. Tas, iespējams, saistāms ar to, ka ģimenes locekļi daudz lielāku laika periodu pavadīja izolēti dzīvesvietā. Psiholoģisku spriedzi ģimenes mikroklimatā radīja arī kāda ģimenes locekļa darba zaudējums. Īpaši negatīvi tas atspoguļojās ģimenēs ar bērniem.

14.07.2020 Ministru Kabinets

Otrdien, 14. jūlijā, Ministru prezidents Krišjānis Kariņš pasniedza Ministru kabineta Atzinības rakstus amatpersonām par neatlaidīgu un augsti profesionālu darbu, aizstāvot Latvijas intereses Eiropas Padomes Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas pasākumu novērtēšanas ekspertu komitejā (turpmāk-“Moneyval”) un Finanšu darījumu darba grupā (turpmāk - FATF).

14.07.2020 Zemkopības ministrija

Valdība otrdien, 14. jūlijā, apstiprināja Zemkopības ministrijas sagatavotos jaunos noteikumus par valsts un ES atbalsta biškopībai piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību.

Lapas