Aktualitātes

26.05.2020 Ekonomikas ministrija

Vitenbergs: Latvijas ekonomikas izaugsmei jāveicina produktivitāte un jāīsteno konkurentus apsteidzoša stratēģija eksporta tirgos

26.05.2020 Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

Šodien Ministru kabinets ir atbalstījis Eiropas Savienības (ES) fondu investīcijas bioloģiski noārdāmo atkritumu (BNA) pārstrādes attīstībai. Tas ir viens no ministra Jura Pūces (AP!) piedāvātā ekonomikas atjaunošanas plāna pasākumiem ekonomiskās aktivitātes veicināšanai reģionos pēc Covid-19 izraisītās ārkārtējās situācijas beigām. Noteikumu projektā* paredzētā finansējuma pārdale sekmēs atkritumu pārstrādes sistēmas pilnveidi Latvijā, ļaujot ievērojami samazināt sadzīves atkritumu apglabāšanas poligonos apglabājamo mājsaimniecību radīto BNA daudzumu.**

26.05.2020 Labklājības ministrija

Ņemot vērā darba tirgū esošos situāciju, lai mazinātu šķēršļus darba devējam un veicinātu personu ar invaliditāti nodarbinātību, no Darba likuma plānots izslēgt normu, kas paredz aizliegumu uzteikt darba līgumu darbiniekam ar invaliditāti. Vienlaikus gan tiks saglabāts regulējums par to, ka darbinieku skaita samazināšanas gadījumā, ja darba rezultāti un kvalifikācija būtiski neatšķiras, tad par priekšrocību turpināt darba tiesiskās attiecības jāuzskata arī invaliditāte.

26.05.2020 Zemkopības ministrija

Valdība otrdien, 26. maijā, apstiprināja Zemkopības ministrijas sagatavotos grozījumus labības sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumos.

26.05.2020 Iekšlietu ministrija

Otrdien, 26. maijā, Ministru kabinets izdeva rīkojumu „Par Latvijas Republikas pārstāvju grupu Latvijas – Lietuvas Kopējā komisijā valsts robežas jautājumos”, kas apstiprina Latvijas pārstāvju grupu darbam Latvijas – Lietuvas Kopējā komisijā.

26.05.2020 Finanšu ministrija

Otrdien, 26. maijā, Ministru kabineta (MK) sēdē apstiprināta Eiropas Savienības (ES) finanšu interešu aizsardzības koordinācijas dienesta (AFCOS) darbības stratēģija un pasākumu plāns 2020.-2022. gadam. AFCOS darbības stratēģija ir paredzēta kā vienojošs dokuments krāpšanas apkarošanai un ES finanšu interešu aizsardzībai, aptverot gan ES finanšu līdzekļu ieņēmumus, gan izdevumus, ieskaitot arī ES fondus.

26.05.2020 Valsts kanceleja

Šodien, 26. maijā, plkst. 12:00 notiks attālināta Ministru kabineta sēde.

Preses konferences sākums plkst. 16:40

25.05.2020 Valsts kanceleja

Jau divus mēnešus iedzīvotāji aktuālo informāciju, kas saistīta ar Covid-19, var uzzināt vienuviet – Valsts kancelejas izveidotajā tīmekļvietnē www.covid19.gov.lv. Tur katru dienu apskatāmi svaigākie statistikas dati, kā arī jaunākās izmaiņas epidemioloģiskās drošības ieteikumos un atbalsta pasākumos iedzīvotājiem. Kopš tīmekļvietnes izveides to apmeklējuši jau teju 110 tūkstoši unikālo apmeklētāju.  

21.05.2020 Valsts kanceleja

Ceturtdien, 21. maijā, Ministru kabinets lēma par vairāku ierobežojumu atcelšanu izglītības, interešu izglītības, sporta un kultūras jomās no š.g. 1. jūnija.

Lapas