26.03.2015
Tieslietu ministrija

Notiks Garīgo lietu padomes sēde

Piektdien, 27.martā, Ministru kabinetā notiks Garīgo lietu padomes (Padome) sēde, kuras laikā apspriedīs jautājumus, kas saistīti ar reliģiska rakstura raidījumu translēšanu, valsts atbalsta programmu vēsturisko dievnamu atjaunošanā, uzturēšanā u.c. jautājumus. 

Sēdi vadīs Padomes priekšsēdētāja Ministru prezidente Laimdota Straujuma. Tajā piedalīsies Tieslietu ministrijas un baznīcu pārstāvji.

Tikšanās notiks Ministru kabineta Ministru prezidentu zālē. Tās sākums plkst. 10:00. 

Mediju iespējas: pirms sēdes TV un foto iespēja, pēc sēdes – atbildes uz mediju jautājumiem.

Mediju pārstāvjus aicinām pieteikties Valsts kancelejas Komunikācijas departamentā pa tālruni 67082828 vai sūtīt e-pastu uz prese@mk.gov.lv.  

Garīgo lietu padome ir pastāvīga konsultatīva valsts un reliģisko organizāciju sadarbību koordinējoša institūcija, kuras kompetencē ir koordinēt valsts un reliģisko organizāciju sadarbības projektu izstrādi un īstenošanu, kā arī izteikt viedokli Latvijas valsts institūcijām par jautājumiem, kas saistīti ar reliģisko organizāciju darbību.

 

Līva Rancāne
Tieslietu ministrijas
Administratīvā departamenta
Komunikācijas un tehniskā nodrošinājuma nodaļas
Sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālrunis: 67036712, 28748349
E-pasts: Liva.Rancane@tm.gov.lv

Dalīties