05.08.2016
Valsts kanceleja

Ministru prezidentu dāvanas glabāsies Latvijas Nacionālajā vēstures muzejā

Valsts kanceleja Latvijas Nacionālajam vēstures muzejam glabāšanā nodevusi Ministru prezidentu saņemtās diplomātiskās dāvanas. Ministru prezidentu dāvanas papildinās muzeja Valsts amatpersonu dāvanu kolekciju, kurā jau glabājas Valsts prezidentu saņemtās dāvanas.

“Kopš 1993. gada Ministru prezidenti dāvanās ir saņēmuši daudz interesantu priekšmetu, kurus līdz šim plašākai sabiedrībai nav bijis iespējams aplūkot. Dāvanu nodošana muzejam ļaus vairāk uzzināt par citu valstu kultūru un tradīcijām caur dāvinātajiem priekšmetiem,” atzīst Valsts kancelejas Komunikācijas departamenta vadītāja Linda Jākobsone.

Latvijas Nacionālā vēstures muzeja misija ir Latvijas valsts un tautas interesēs vākt, saglabāt, pētīt un popularizēt Latvijas un pasaules materiālās un garīgās kultūras liecības no vissenākajiem laikiem līdz mūsdienām. “Mēs apzināmies, ka arī nesenās pagātnes notikumi ir jau kļuvuši par vēsturi, tāpēc ar lielu prieku atsaucāmies Valsts kancelejas aicinājumam pārņemt savā pārziņā lielu daļu Ministru prezidentu diplomātisko dāvanu. Diplomātiskās dāvanas ir unikāls Latvijas vēstures avotu kopums, kas atspoguļo valsts mūsdienu vēsturi starptautiskā kontekstā. Ārvalstu augstāko amatpersonu vizītes ir veicinājušas Latvijas starptautisko atpazīstamību, devušas nozīmīgu ieguldījumu ekonomikas attīstībā un kultūras dzīvē,” saka muzeja direktora vietniece krājuma darbā Anita Meinarte.

Latvijas Nacionālajam vēstures muzejam glabāšanā un kolekcijas veidošanai nodotas vairāk nekā 250 dāvanas, kuras kopš 1993. gada saņēmuši Latvijas Ministru prezidenti. Starpvalstu dāvanas ierasti prezentē dāvinātāja valsti, tās kultūru un vēsturi. Diplomātiskās dāvanas ārvalstu un darba vizīšu laikā, arī dažādos pasākumos kā cieņas un goda apliecinājumus saņem valsts amatpersonas, tostarp Ministru prezidents un viņa laulātais. Starp šīm dāvanām mēdz būt sudraba un porcelāna priekšmeti, kolekcijas monētas, tekstilizstrādājumi. Dāvanas var rotāt ar valstu ģerboņiem, dāvinātāja logo un simboliku. Dāvanas pasniedz gan Latvijas un ārvalstu amatpersonas, gan arī privātpersonas.

Ministru prezidentu saņemtās diplomātiskās dāvanas būs nozīmīgs papildinājums muzeja krājumam, tās kļūs pieejamas plašam interesentu un speciālistu lokam, tiks izmantotas muzeja veidotajās izstādēs.

Aplūko muzejam nodoto dāvanu attēlus, savukārt daļa dāvanu joprojām var apskatīt arī Ministru kabinetā ekskursiju laikā.

 

Informāciju sagatavoja
Zaiga Barvida
Valsts kanceleja
Komunikācijas departamenta vadītāja vietniece
Tālrunis: 67082902; 28341699
E-pasts: zaiga.barvida@mk.gov.lv

Dalīties