09.02.2018
Ministru Kabinets

Ministru prezidents: valdības uzdevums ir neapstāties pie sasniegtā

Ministru prezidenta Māra Kučinska vadītajai valdībai, svētdien, 11. februārī aprit divi gadi, kopš tā tika apstiprināta ar Saeimas deputātu balsojumu.

M. Kučinskis norāda, ka ir pateicīgs visiem ministriem, visiem koalīcijas partneriem, ekspertiem un arī sabiedrībai par to, ka valdības deklarācijā noteiktie mērķi palika tās uzmanības lokā visu šo divu gadu laikā.

“Ja valdība Latvijā ir nostrādājusi divus gadus, tad tas ir gana daudz. Vismaz tik daudz, lai sabiedrībai būtu tiesības pajautāt – kas ir izdarīts un valdības vadītājam nebūtu iespēju izvairīties no atbildes ar argumentu, mums pietrūka laika. Daudzu iepriekšējo valdību lielākā problēma bija atrast līdzsvaru starp stratēģiskajiem mērķiem un ārkārtas jautājumiem, kas negaidīti ielauzās dienas kārtībā. Arī šai valdībai netrūka brīžu, kas strauji lika pārkārtot dienas kārtību un ķerties pie pavisam negaidītu problēmu risināšanas. Tomēr mēs neatkāpāmies un tā bija laba skola mums visiem,” tā M. Kučinskis.

Uzsākot darbu 2016. gada 11. februārī, valdība izstrādāja un pieņēma Valdības rīcības plānu, nosakot sava darba prioritātes. Valdības darba divi gadi aizvadīti rūpīgā šo reformu plānošanā un īstenošanas uzsākšanā un ļauj atskatīties uz paveikto, vērtējot iesākto pārmaiņu tālāko ietekmi un rezultātus.

Tāpat Ministru prezidents akcentē, ka, lai arī tautsaimniecība sekmīgi attīstās, valdības uzdevums ir neapstāties pie sasniegtā, bet turpināt iesākto darbu, lai nodrošinātu stabilu iedzīvotāju dzīves kvalitātes pieaugumu. Valdības vēlme ir panākt sabalansētu 5% IKP pieaugumu ik gadu vidējā termiņā, Latvijas ekonomikas konkurētspēju balstot uz tehnoloģiskiem faktoriem, ražošanas efektivitāti, inovācijām. Šis ir ļoti ambiciozs mērķis, kam ir nepieciešama ambiciozāka rīcība: Latvijas dabas resursu efektīvāka izmantošana, palielinot gala produktu vērtību, vietējā cilvēkkapitāla attīstība, kas ietver gan produktivitātes pieaugumu, gan darbaspēka profesionālo un iekšējo mobilitāti, inovācijas aktualizēšana, valstij, kā lielo kapitālsabiedrību īpašniekam, rādot priekšzīmi privātajiem uzņēmējiem.

“Līdz gaidāmajām Saeimas vēlēšanām vēl jāpaveic daudz darbu un ir svarīgi nesamazināt uzņemto valdības darbu tempu. Tāpat kā līdz šim, valdībai jāturpina strādāt vienotā komandā, jo katra darba atlikšana radītu negatīvu ietekmi uz Latvijas attīstību pārskatāmā nākotnē,” saka M. Kučinskis.

Lai sasniegtu izvirzītos mērķus, valdība arī 2018. gadā valdība turpinās dialogu ar uzņēmējiem, arodbiedrībām, nevalstiskajām organizācijām un citiem sabiedrības pārstāvjiem.

“Tikai kopīgā darbā ir iespējams nodrošināt ilgtspējīgu izaugsmi,” piebilst Ministru prezidents.

Ministru prezidenta preses konferences VIDEO.

Ministru prezidenta Māra Kučinska preses konference par valdības divu gadu darbu

Andrejs Vaivars

Ministru prezidenta preses sekretārs

Tel.: 29228678

E-pasts: Andrejs.Vaivars@mk.gov.lv

Galerija